NSi ZA RAZBREMENITEV DELODAJALCEV PRI PLAČILU BOLNIŠKEGA NADOMESTILA

DELI:
27.01.2022, NSi

Končno! Že pred tremi leti smo krščanski demokrati vložili predlog zakona o delovnih razmerjih in takrat koalicijska SAB našega predloga ni podprla. V NSi smo predlog, ki so ga povzeli po naši pobudi, podprli zato, ker prinaša bolj pravične delovne pogoje in pomeni napredek za obrtnike, kmete in samozaposlene ter se zavzemamo za močno gospodarstvo, ker je to najboljša socialna politika.

S spremembo zakona o delovnih razmerjih, se skrajšuje čas, ko mora delodajalec kriti stroške bolniškega nadomestila s 30 na 20 dni. S tem smo razbremenili gospodarstvo finančnih bremen.

V NSi smo prepričani, da je sedanje obdobje 30 delovnih dni, kolikor delodajalec krije nadomestilo za bolniško odsotnost, absolutno predolgo. V praksi privede do tega, da si podjetniki za zagotovitev eksistenčnega minimuma sami skrajšajo bolniško in se vrnejo na delo, čeprav niso zdravi. Z današnjim sprejetjem novele  se po našem mnenju odpravlja temeljni razlog za mnoge težave slovenskih obrtnikov in podjetnikov. V NSi podpiramo prave rešitve, ne glede na to, ali smo v koaliciji ali opoziciji.