NSi ZA HITREJŠI IN BOLJ UČINKOVIT POSTOPEK OBLIKOVANJA VLADE

DELI:
15.06.2023, NSi

Ustavna komisija je obravnavala predlog NSi za spremembo Ustave, ki bi prinesla hitrejši in bolj učinkovit postopek imenovanja ministrov ter oblikovanja vlade. Predlog je na seji predstavil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

Po trenutnem sistemu Državni zbor najprej imenuje predsednika Vlade, za tem pa mora posebej glasovati še o ministrih. To pomeni precejšen odstop od ureditev v drugih parlamentarnih sistemih in povzroča vrsto težav. Poslanec Cigler Kralj je predstavil glavne slabosti sedanje ureditve:

  • Postopek oblikovanja vlade je dolgotrajnejši in manj učinkovit;
  • Predsednika vlade lahko zaradi dvojnega glasovanja o vladi podpre druga koalicija kot ministre, kar vnaša negotovost celo glede tega, kdo je koalicija in kdo opozicija;
  • Prihaja do negotove situacije, ko imamo dva predsednika vlade: enega, ki je še v funkciji in opravlja tekoče posle, ter drugega, ki je že izvoljen, vendar pa do imenovanja ministrov še ni jasno, ali bo funkcijo sploh nastopil;
  • Nejasna odgovornost ministrov znotraj vlade: predsednik vlade lahko predlaga razrešitev ministra, DZ pa ministra obrani. Tako mora premier delati z ministrom, ki mu ne zaupa;
  • Omogočeno je izigravanje konstruktivne nezaupnice tako, da se nasprotniki vlade poenotijo zgolj o izvolitvi novega (slamnatega) predsednika vlade, do imenovanja ministrov pa za tem ne pride.
  • Imenovanje ministrov v državnem zboru je za parlamentarni sistem neobičajno oziroma ga parlamentarne države ne poznajo;

Janez Cigler Kralj je predstavil rešitve za navedene težave. V Ustavi se po predlogu NSi spremeni pristojnost za imenovanje in razrešitev ministrov tako, da ministre po novem na predlog predsednika vlade imenuje in razrešuje predsednik republike. Predsednik republike ne bo imel možnosti zavrniti predloga predsednika vlade za imenovanje ministra. Njegova pristojnost bo zgolj formalne narave ter primerljiva pristojnosti pri podpisu zakona.

Ker bi imel Državni zbor zgolj pristojnost za imenovanje predsednika vlade in ne več tudi ministrov, bi se institut interpelacije ministra nadgradilo v interpelacijo celotne vlade. Ta bi bila mogoča tudi v primeru nezadovoljstva z delom zgolj enega ministra. To nadzor parlamenta nad delom ministra krepi, saj odgovornost za njegovo delo prenaša na višjo raven predsednika vlade. Ta bo tako moral pri interpelaciji v Državnem zboru tudi sodelovati.

Predlog NSi bi v slovenski ustavni red prinesel učinkovit in z Nemčijo primerljiv klasični parlamentarni sistem imenovanja vlade in ministrov. Z današnjo sejo Ustavne komisije pa se je dolg postopek za spremembo Ustave šele začel.