MINISTRSTVO IGNORIRA TEŽAVE V ŠOLSKIH RAZREDIH

DELI:
08.11.2023, NSi

Nekatere slovenske osnovne šole se soočajo z vse večjim deležem tujih učencev, ki nimajo predznanja slovenščine. Tujim učencem sicer pripadajo dodatne ure slovenščine, vendar teh ni dovolj, da bi učenci lahko sledili pouku. Tako se otroci ne zmorejo uspešno vključiti v novo okolje, zlasti če je tujejezičnih otrok v razredu več.

V Novi Sloveniji smo zato predlagali spremembe Zakona o osnovni šoli, po katerih bi se pri otrocih, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vključitvijo v osnovno šolo preverjalo znanje slovenščine, primerno njihovi starosti. Če preizkusa ne bi opravili, bi eno leto obiskovali pripravljalnico, v kateri bi se intenzivno učili slovenščine in slovenske kulture, obenem pa skupaj z ostalimi vrstniki obiskovali ure športne, likovne in glasbene vzgoje ter drugih predmetov po presoji ravnatelja. Po opravljeni pripravljalnici bi se nato vključili v redni pouk.

Poslanka Iva Dimic je na odboru za izobraževanje v Državnem zboru ob obravnavi predloga poudarila: »Tuji otroci se v enem letu v razredu ne naučijo dovolj jezika, da bi zmogli slediti pouku in pogosto ponavljajo razred. V primeru večjega števila tujih otrok v razredu učitelj veliko časa posveti dodatni razlagi zanje, da bi zaobšel jezikovno oviro, žal pa pri tem cel razred počasneje napreduje v znanju. Ni presenetljivo, da se zato dogaja segregacija. Tujejezični otroci se zaradi neznanja slovenščine družijo zgolj med sabo. Slovensko govoreče otroke pa starši prepisujejo na druge osnovne šole, kjer je manj tujcev, da bi bili deležni kakovostne izobrazbe. A za sedanjo koalicijo in vlado to očitno ni problem.«

Naš predlog so podprli v združenjih slovenskih občin in v Združenju ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije, saj na podlagi lastnih izkušenj ugotavljajo, kako jezikovna omejitev otrok tujcev, ki se vključujejo v slovenski izobraževalni sistem, negativno vpliva ne samo na njihov učni uspeh oz. napredovanje v znanju, ampak tudi na njihovo samopodobo. Integracija je zelo zapleten proces tako za učence kot za učitelje, saj zahteva veliko prilagajanja in diferenciacije v učnem procesu, kar vpliva na celoten razred. Šole same ne zmorejo več reševati problematike, trenutne razmere priseljevanja in vključevanja otrok priseljencev v šolski prostor pa zahtevajo takojšnje ukrepanje pristojnega Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Iva Dimic je z obžalovanjem izpostavila: »Ministrstvo trmasto vztraja, da ni treba ničesar spremeniti in da je sistem vključevanja tujih otrok v osnovne šole ustrezno urejen. Pojdite pogledat na šole na primer v Kranju, Velenju, Mariboru, Posavju … in prisluhnite občinam, ki podpirajo uvedbo pripravljalnice v osnovno šolo.«

Žal koalicija težav z znanjem slovenščine v osnovnih šolah noče videti in jih ne namerava reševati, zato je predlog zakona na današnjem odboru Državnega zbora zavrnila.

Foto: Državni zbor/Matija Sušnik