KAMPANJA #CepimoSe V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

DELI:
06.08.2021, NSi

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti aktivno podpira kampanjo #CepimoSe in cepljenje stanovalcev v socialnovarstvenih zavodih.

Že od nastopa mandata ministra Janeza Cigler Kralja se Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sooča z epidemijo COVID-19. Prioritete so bile in ostajajo omejitev širjenja virusa v socialnovarstvenih zavodih, ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoč ranljivim skupinam.

Izjemna kadrovska stiska v določenih socialnovarstvenih zavodih ni bila le posledica virusa, ampak nezadostnega ukrepanja v zadnjih 10 oz. 15 letih. V domovih za starejše je konec leta 2020 bilo zaposlenih 11.880. To je skoraj 700 več kot v letu 2019. V tej številki se kažejo učinki dodatnih sredstev za zaposlovanje v domovih za starejše, ki smo jih namenili z ukrepi v protikoronskih paketih.

Trenutno v domovih starejših občanov skoraj ni zaznati okužb oz. te potekajo v blagi obliki, k temu dejstvu je pripomoglo pravočasno cepljenje. Cepljenih je skupaj 83% vseh stanovalcev, tej številki pa je potrebno dodati še stanovalce, ki so preboleli COVID-19 in se še niso cepili. Tako je skupni delež ustrezno zaščitenih stanovalcev več kot 90%. Domovi čakajo 4. val pripravljeni, kadrovsko okrepljeni in z dovolj zaščitne opreme.

Upoštevajoč epidemiološke razmere, dokazano učinkovitost ter varnost trenutnih cepiv proti COVID-19 je ministrstvo pod vodstvom ministra Janeza Cigler Kralja skupaj z Ministrstvom za zdravje, da bi povečali zašito s preceplenostjo, zato dodatno zaprosilo vse socialnovarstvene zavode za aktivno promocijo cepljenja proti COVID – 19.

V skladu z aktualnimi Priporočili za cepljenje proti COVID-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje se svetuje, da se cepljenje oseb, ki so prebolele COVID-19 lahko opravi takoj, ko mine obdobje izolacije, najbolje pa je cepljenje opraviti 1-6 mesecev po bolezni.

Priporoča se, da se kandidati za sprejem za sprejem v socialnovarstvenih zavodih predhodno cepijo, kar je omogočeno po dogovori z izbranim osebnim zdravnikom ali osebjem cepilnega centra: https://www.cepimose.si/aktualno/cepilni-centri. Prav tako naj se spodbuja cepljenje zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, saj le ti predstavljajo pomembno tveganje vnosa virusa.

S ciljem čim višje informiranosti vseh državljanov o cepljenju proti COVID-19 ministrstvo tudi vabi k delitvi vsebin, objavljenih na spletni strani Cepimose.si: https://www.cepimose.si.

Cepljenje je priporočljivo za skoraj vse saj s tem ne zmanjšujemo le tveganja da bi sami zboleli za koronavirusno boleznijo, ampak tudi tveganje prenosa virusa SARS-CoV-2 v krogu svoje družine, na delovnem mestu in v širši skupnosti.