JOŽEF HORVAT: DEMOGRAFSKI SKLAD JE SKLAD ZA VSE SLOVENSKE GENERACIJE

DELI:
16.12.2020, NSi

»Nacionalni demografski sklad je sklad za vse slovenske generacije, zato ga bo poslanska skupina Nova Slovenija tudi podprla. Demografske spremembe izzivajo naš družbeni in kulturni red ter spreminjajo naše sobivanje. Vse manj je mladih ljudi in vse več je starejših. To pomeni velik pritisk na medgeneracijsko solidarnost. Prav odpiranje družine in sodelovanje med mlajšimi in starejšimi so naše ključne naloge. Ni pošteno živeti na račun naših otrok in njihovih otrok. Prav tako je nepošteno živeti na račun soljudi v drugih delih sveta,« je v stališču NSi povedal vodja poslanske skupine Jožef Horvat.

Ustvariti želimo možnosti za kakovostno življenje vseh generacij

Prepričan je, da se bodo v dolgoživi družbi prihodnosti spremenile tudi potrebe ljudi in njihovih družin. »Ustvariti želimo možnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. To zahteva usklajeno prilagoditev ukrepov na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva, bivalnega okolja, kakor tudi drugih področij. Tradicionalne vezi je vse težje vzdrževati, zato želimo to spodbujati in pomagati pri iskanju in razvoju novih. Ljudje postajamo vse bolj mobilni, socialne vezi pa se spreminjajo. Vse več dejavnosti je digitalnih, iz tega razloga so povezanost z domovino, naš občutek za skupnost in naše vrednote toliko bolj pomembne.«

Preprečiti želimo socialni turizem

Poudaril je, da mora Slovenija biti dostopna za priseljevanje kvalificirane in potrebne delovne sile. »Poleg poklicnih kvalifikacij in potreb našega gospodarstva, bi bilo v prihodnosti potrebno bolj upoštevati tudi kompatibilnost kulture priseljencev s slovensko kulturo. Ne potrebujemo priseljevanja, ki nas preobremeni in obremenjuje naše sisteme socialne pomoči. Preprečiti moramo izkoriščanje davčnega in socialnega sistema, ki med Slovenci povzroča nelagodje in odpor. Priseljenci naj za pošteno delo prejmejo ustrezno, torej pošteno plačilo. Izkoriščanje države pa je potrebno takoj ustaviti. Preprečiti želimo socialni turizem.«

Opozoril je na dejstvo, da se Slovenija uvršča med države, kjer se prebivalstvo najhitreje stara, s tem pa naraščajo tudi stroški pokojnin in drugi s staranjem povezani izdatki. »Na ta velik problem naše družbe se moramo odzivati na različne načine ter nasloviti tako vzroke kot posledice tega stanja. V Novi Sloveniji posodobitve pokojninskega sistema že dolgo vrsto let opozarjamo, da bo ob obstoječem pretočnem pokojninskem modelu treba postopno uvajati tudi naložbeni model. Če so sredstva naložena, se tudi plemenitijo, in če se plemenitijo bomo imeli, sredstev več.«

Sklad bo izboljšal tudi družinsko politiko

Vodja poslanske skupine NSi je poudaril, da se nam zato zdi smiselno, da celotno premoženje naše države prenesemo pod eno streho ter iz tega pomagamo financirati pokojninsko blagajno. »Za krščanske demokrate pa je izjemno pomembno, da smo v predlog zakona vnesli tudi določbo, da se iz sklada sredstva namenjajo tudi za družinsko politiko. Namenjanje sredstev za vprašanje pokojnin prinaša zgolj gašenje posledic demografske zime. Za nas pa je pomembno, da vzroke za demografsko krizo pomagamo tudi odpravljati. Zavedamo se, da zgolj ukrepi družinske politike sami po sebi ne morejo povečati števila rojstev, vendar pa lahko država z bolj ugodnim okoljem marsikateremu paru olajša odločitev za življenje.«