JAVNA UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE MORAJO DELOVATI V DOBRO DRŽAVLJANOV

DELI:
25.10.2022, NSi

Krščanski demokrati učinkovito delovanje javne uprave in javnih služb vidimo kot enega od ključnih dejavnikov normalne in uspešne države, ki državljanom zagotavlja okvir za gospodarjenje in urejeno sobivanje. Državna uprava mora biti sposobna pravilno in realno analizirati stanje na posameznih področjih in politiki ponujati najboljše alternative za reševanje vseh problemov v državi. Kakovostna, profesionalna, samozavestna in močna državna uprava je pogoj in podporni steber gospodarstva in vsake uspešne politike.

Zato je treba upravi dati pomen, ki ji v sodobni državi gre, treba jo je dvigniti na nivo državnih uprav drugih evropskih držav ter jo digitalizirati. Potrebujemo profesionalno, strokovno, politično nevtralno, samostojno, delavno, motivirano in svojemu poslanstvu predano javno upravo.  Javni uslužbenci morajo tako ob pripravi kot pri izvajanju predpisov izhajati iz potreb ljudi in gospodarstva.
Neučinkovito delovanje javne uprave je pogosto posledica odsotnosti odgovornosti za ravnanja in odločitve tako uradnikov kot funkcionarjev znotraj sistema javne uprave. Gre za odsotnost odgovornosti v smislu odškodninske odgovornosti, pa tudi za odsotnost odgovornosti v širšem smislu, ki vključuje npr. odvisnost plačila od dela ter premalo vpogleda javnosti v učinkovitost delovanja. Vzpostavitev večje odgovornosti v sistemu javne uprave gotovo predstavlja pomemben motivacijski element pri delu javnih uslužbencev.

V poslanski skupine Nove Slovenije smo predlog Zakona o sistemu plač v javnem sektorju podprli. Poslanka dr. Vida Čadonič Špelič opozarja, da mora ministrstvo najprej pripraviti reorganizacijo plačnega sistema za najnižje plačane javne uslužbence, ki s svojim delom ne zaslužijo niti minimalne plače. Prav tako pa mora vzpostaviti sistem za merjenje nagrajevanja učinkovitosti javnih uslužbencev. Nekatera orodja, kot je recimo letno ocenjevanje delavcev, stimulacija in možnost izobraževanja, so na voljo že sedaj, samo uporabiti jih je treba.