Janez Cigler Kralj na mednarodnem seminarju: Evropa bo pravična, ali pa je ne bo

DELI:
07.10.2019, NSi

Združenje delavcev NSi in Socialna akademija skupaj z Inštitutom Janeza Evangelista Kreka (IJEK) ter Evropskim centrom za delavska vprašanja (EZA) pretekli teden v Portorožu organizirala mednarodni seminar na temo Delavske organizacije – zagovornice družbene pravičnosti.

Na tokratnem seminarju je izpostavljena družbena pravičnost z različnih vidikov, predvsem pa z vidika delavcev, zaposlenih.

V predstavitvah in razpravah udeležencev iz vse Evrope so se pokazali glavni aktualni družbeni izzivi:

– demografija (posledično težave pokojninskega, zdravstvenega in drugih sistemov)

– dohodkovna neenakost

– digitalizacija (predvsem vprašanje spremembe trga dela in vprašanje ohraniti človeka kot odločevalca)

– pojav revnih zaposlenih

– pravičen davčni sistem (razporeditev bremen)

– upadanje participacije na vseh nivojih (v sindikatih, v političnih strankah, …)

– trajnostno življenje

– in zmanjševanje velikih razlik med državami članicami EU

Med drugimi se je seminarja udeležila poslanka Iva Dimic, ki je izpostavila pomen Evropskega stebra socialnih pravic pri zmanjševanju razlik med državami članicami EU.

 

Janez Cigler Kralj, predsednik Združenja delavcev NSi