Izigravanje sistema osebne asistence je nedopustno in ga je potrebno odpraviti

DELI:
24.01.2020, NSi

Namen zakona o osebni asistenci, katerega predlagatelji smo bili v NSi, je omogočati invalidom, da živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo o svojem življenju. Zato smo predlagali vzpostavitev sistema osebne asistence, ki naj bi se zagotavljala na domu, na delovnem mestu, pri izobraževanju in pri vključevanju v socialno okolje . Izvajalske organizacije pa opozarjajo na bistvena odstopanja in zlorabe sistema osebne asistence, ki jih pred začetkom uporabe zakona o osebni asistenci nismo mogli predvideti niti predlagatelji niti Inštitut RS za socialno varstvo niti pristojno ministrstvo.

O tem sta na novinarski konferenci spregovorili poslanka NSi Iva Dimic in Elena Pečarič iz YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa.

Iva Dimic: Z zakonom smo izboljšali položaj invalidov, za anomalije pa je krivo ministrstvo

»V NSi smo z zakonom o osebni asistenci invalidom želeli omogočiti čim bolj samostojno in kvalitetno življenje ter boljšo vključitev v družbo. In dejstvo je, da je ta zakon invalidom res izboljšal življenje,« je na novinarski konferenci povedal poslanka NSi Iva Dimic.

Poudarila je, da smo novinarsko konferenco sklicali zato, da opozorimo, da so se pri izvajanju zakona pojavile določene zlorabe. »Zaradi tega smo vložili zahtevo za sklic nujne seje, kjer od ministrstva za delo in pristojnih služb pričakujemo pojasnila, zakaj je prišlo do zlorab in na kakšen način izvajajo nadzor nad izvedbo zakona. Zahtevamo pa tudi, da se zlorabe odpravijo,« je dejala poslanka NSi.

Elena Pečarič: Na zlorabe smo opozarjali, pa se ni nič zgodilo

»Če zlorab ne bomo odpravili, bodo te pokopale dober zakon o osebni asistenci in njegov namen,« je povedala Elena Pečarič iz YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Dodala je, da je osebna asistenca namenjena njenim uporabnikom, ne pa reševanju socialnega položaja tistih, ki jo izvajajo.

»Že dolgo časa opozarjamo na zlorabe pri izvajanju osebne asistence, pa se nič ne zgodi. Imam občutek, da marsikdo od odločevalcev niti ne ve, kaj je to osebna asistenca,« je bila kritična Elena Pečarič. Opozorila je na skoraj trikratni porast uporabnikov osebne asistence (z začetnih 300 na skoraj 1000 v slabem letu), na skoraj podvojeno število izvajalcev osebne asistence (z začetnih 29 na 80 aktivnih) in na množenje s.p.-jev kot izvajalcev osebne asistence (z začetnih 7 na 41, kar je več kot pol aktivnih izvajalcev).

Predvsem porast s.p-jev bode v oči, saj, kot opozarjajo izvajalske organizacije in mediji, so se ustanavljala “družinska podjetja”, ko na račun osebne asistence za polnoletnega otroka živi več družinskih članov, ki si lahko družinski proračun povečajo tudi do 11.000 evrov, če ima njihov polnoletni otrok dodeljenih 24 urno osebno asistenco.

Ob koncu je poslanka NSi Iva Dimic še poudarila, da bomo na nujni seji zato v NSi predlagali naslednje sklepe:

  1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v roku treh mesecev opravi podrobno analizo izvajanja osebne asistence v letu 2019 in o tem obvesti Državni zbor RS.
  2. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da nemudoma zagotovi kadre za izvajanje učinkovitega nadzora nad izvajalci osebne asistence.
  3. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da z novelacijo Zakona o osebni asistenci do 30. 6. 2020 uveljavi primerne varovalke, da do zlorab zakona ne bi več prihajalo in da bi kršitelje učinkovito odkrivali in sankcionirali.
  4. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pred pričetkom parlamentarnih počitnic 2020 poroča odboru o izvedenih ukrepih (dopolnitev kriterijev za pridobitev osebne asistence, dopolnitev programa usposabljanja, izvajanje nadzora) in stanju na področju izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji.