Iva Dimic: Zaposleni so zagotovilo za dostojne pokojnine

DELI:
25.11.2019, NSi

»Vsaka vlada se mora truditi, da s svojimi politikami zagotavlja: visoko stopnjo zaposlenosti in visoko gospodarsko rast. Ob izpolnjenih teh dveh pogojih se nam ni treba bati za dovolj prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Le tako lahko zagotavljamo dostojne pokojnine,« je na seji odbora za delo dejala poslanka Iva Dimic.

Ob spreminjanju pokojninske zakonodaje je naštela glavne stebre pokojninske blagajne: Ljudje; zagotoviti višjo rodnost in s tem ravnovesje med vplačevalci in uživalci iz pokojninske blagajne, visoka stopnja zaposlenosti in visoka gospodarska rast.

Povedala je, da imamo v NSi zadržke do tega, da je v predlogu ZPIZ-2I predviden kar avtomatični prehod v dvojni status. »V tem primeru bodo delavci narekovali delodajalcem, ne pa obratno. Menimo, da se mora vnesti spremembo, da se zaposleni ob izpolnjenih pogojih najprej upokoji, nato pa se, seveda po odločitvi delodajalca, ponovno zaposli v dvojnem statusu,« je dejala poslanka NSi.

Opozorila je na kmete, ki so zavarovani za ožji obseg pravic, in imajo zaradi tega pokojnino 220 €. »Zavedamo se, da so vplačevali nižje prispevke, ampak po drugi strani pa njihova (vplačana!) pokojnina dosega le polovico socialne pomoči. Zaradi tega predlagam, da predlog KGZS postane amandma odbora in o njem odločamo. Veste, ne gre le za kmete, ampak tudi za starejše ženske na podeželju. Dolžni smo jim iti naproti,« je povedala Iva Dimic.

Izpostavila je tudi prikrajšanost na primer rakavih bolnikov. »Razumem, da imajo tisti, ki se poškodujejo na delu oziroma zbolijo za poklicno boleznijo, večjo pravico iz zavarovanja. Pa vendar se tudi bolniki s težjimi diagnozami, kot je rak, ne odločijo sami za to bolezen. Zaradi tega ne smejo biti prikrajšani oziroma kaznovani,« je še dejala poslanka NSi.