INVALIDOM POPRAVLJAMO PRETEKLO KRIVICO

DELI:
26.11.2021, NSi

Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je obravnaval vladni predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost.

Predlog ureja pravico do nadomestila za invalidnost za tiste invalide, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) niso imeli priznane te pravice, pridobili pa so jo po zaključku rednega šolanja.

Po ZDVDTP, ki je veljal od 1984 do konca leta 2018, so invalidi pridobili pravico do nadomestila z dopolnjenim 18. letom starosti oz. z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena pozneje. Velika večina centrov za socialno delo je status invalida priznavala od polnoletnosti naprej. Manjše število centrov za socialno delo pa ga je priznavalo v odvisnosti od zaključka šolanja in tako vlagateljem kategorično niso priznavali statusa invalida po 18. letu, če so se šolali. Nekateri centri za socialno delo pa so status invalida priznavali le tistim, ki so se šolali v posebnem programu vzgoje in izobraževanja, ne pa tistim, ki so bili vključeni v redni program šolanja in so se usposabljali za samostojno življenje in delo.

Zato se s predlogom zakona popravlja ta neenakost in omogoča, da vsi, ki bi bili upravičeni do nadomestila za invalidnost, pa ga niso prejemali, nadomestilo za invalidnost prejmejo za vse mesece za nazaj, ko so izpolnjevali pogoje. Nadomestilo za vsak mesec za nazaj bo znašalo 382,32 EUR.

Postopek za pridobitev nadomestila se začne z vlogo invalida, ki jo mora vložiti najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve zakona pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče invalida.

Predlog zakona je bil na matičnem odboru sprejet brez glasu proti, čaka pa ga še obravnava na seji državnega zbora.