INTEGRACIJA NAMESTO ZAPIRANJA TUJEJEZIČNIH SKUPNOSTI VASE

DELI:
19.02.2024, NSi

Koalicijski poslanci želijo s predlogom Zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, kot pravijo, vzpostaviti zakonodajno-pravni okvir, ki bo omogočil lažje uresničevanje že obstoječih kulturnih pravic teh narodov. Ni pa jasno, zakaj naj bi se posebna obravnava uvedla ravno zanje, saj jim slovenska ustava ne določa posebnega statusa v primerjavi z drugimi narodnimi skupnostmi v Sloveniji – kot na primer ustava poseben status določa madžarski in italijanski narodni skupnosti ter romski skupnosti.

Poslanka Iva Dimic je ob obravnavi predloga na odboru za kulturo poudarila: »Današnji zakon je nepotreben, saj možnosti za financiranje kulturnih programov pripadnikov narodov nekdanje SFRJ obstajajo že v okviru sedanje ureditve. Že sedaj Javni sklad za kulturne dejavnosti na podlagi razpisa sofinancira kulturne projekte manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev, na katerega se lahko prijavijo tako projekti narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ kot tudi vseh ostalih narodnih skupnosti. Če bi bila želja koalicije res ta, da zgolj pomaga kulturnim projektom, bi lahko vlada enostavno povišala ustrezno proračunsko postavko,« je dejala poslanka NSi Iva Dimic.

Ne gre sicer za nov predlog, saj je zelo podoben zakon v letu 2018 že vložila skupina poslank in poslancev takratne SMC, Levice in SD. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je že takrat opozorila, da je vprašanje varstva narodnih in etničnih skupnosti in uresničevanja njihovih pravic na kolektivni ravni ustavna materija, zato je tak zakon neustrezen.

Sedanja koalicija pa je z amandmajem posegla še na področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, kar je Iva Dimic komentirala z besedami: »Koalicija je pred kratkim zavrnila naš zakon, s katerim smo v NSi želeli uvesti enoletne pripravljalnice slovenskega jezika in kulture za tuje otroke, ki se vpišejo v slovensko osnovno šolo, a ne govorijo slovensko. Danes pa razpravljamo o koalicijskem zakonu, ki predvideva učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah za otroke pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. S takim pristopom se spodbuja zapiranje tujejezičnih skupnosti vase, ne pa integracija!«

Koalicijski poslanci so kljub glasnemu nasprotovanju opozicije predlog zakona potrdili z devetimi glasovi proti šestim.