FINANCIRANJE ZASEBNIH OSNOVNIH ŠOL PO 7. LETIH KONČNO SKLADNO Z ODLOČBO US

DELI:
16.07.2021, NSi

»Ta zakon bo zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja, zagotovil javna sredstva v enaki višini kot jih za izvajanje obveznega programa prejmejo javne šole,« je v stališču NSi dejala poslanka Iva Dimic. Kot je dodala, pa zakon ne posega v veljavno ureditev financiranja razširjenega dela programa osnovne šole, ki ostaja v višini 85 odstotkov sredstev zagotovljenih za izvajanje razširjenega programa javne šole. »Gre za uresničitev odločbe ustavnega sodišča iz leta 2014 v povezavi z odločbo stavnega sodišča z dne 12. marca 2020. V Ustavi Republike Slovenije je v 57. členu zapisano, izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo,« je pojasnila Dimiceva.

Horvat: Starši imajo pravico, da otrokom omogočijo najboljše osnovno izobraževanje

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je v obrazložitvi svojega glasovanja dejal: »Zadeve zdaj po 7 letih pa res postajajo kristalno jasne in zelo, zelo preproste. Čeprav smo mi v trenutku, ko je bila odločba izdana, razumeli, za kaj pravzaprav gre. Hvala bogu imamo v naši ustavi zagotovljeno svobodo, v tem primeru svobodo staršev, da svojim otrokom omogočijo kar najboljše osnovno izobraževanje. Na drugi strani ima seveda tudi vsak državljan svobodo, da bo ta zakon, če bo danes sprejet, nesel na ustavno sodišče in zahteval presojo.«

Poudaril je, da v NSi absolutno podpiramo javno šolstvo, ki smo mu v letošnjem letu po desetih, enajstih letih vakuuma zagotovili 112 milijonov evrov – torej 112 milijonov evrov za javne vrtce in za javne osnovne šole, ne za zasebne.  Za modrost pri pripravi ustreznega besedila, ki je na koncu s 74 glasovi za dobilo zadostno podporo med poslanci, se je zahvalil tudi nepovezanim poslancem, ki aktivno sodelovali pri pripravi ustreznega amandmaja.

V Sloveniji sicer deluje šest zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževani program in kar 448 javnih oziroma državnih osnovnih šol, zato je bojazen, da bi se osnovnošolsko izobraževanje v Sloveniji uničilo povsem odveč. Poudariti želim, da zasebne šole v Sloveniji izkazujejo potrebno kvaliteto izobraževanja in bogatijo prostor ter vnašajo pluralnost. Izbira in pravica, da otroke vzgajamo v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami nam daje tudi pravico do izbire osnovnošolskega izobraževanja. Ključno pa je, da s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport odobren oziroma akreditiran program država mora financirati ne glede na izvajalca.