EVROPSKO SREČANJE SENIORJEV ELS V PRAGI O DEMOGRAFSKI PRIHODNOSTI EVROPE

DELI:
23.03.2020, NSi

Od 5. do 7. marca letos je bila v Pragi konferenca članov zveze seniorjev Evropske ljudske stranke (ELS). Slovenijo so zastopali trije predstavniki, in sicer Ernest in Irena Margon kot predstavnika Zveze seniorjev Nove Slovenije – krščanskih demokratov in dr. Andrej Umek, član Zveze upokojencev pri SLS. An Hermans, predsednica ESU (Evropske zveze seniorjev) je otvorila konferenco, poročala o dogodkih in srečanjih ESU v preteklem letu in napovedala letošnja srečanja in prihodnje aktivnosti.

Na konferenci so udeleženci razpravljali o demografskem stanju držav Evropske skupnosti, ki se kaže v hitrem staranju prebivalstva in naraščajočih problemih, povezanih s tem. Pogovarjali so se o izzivih, ki jih bo treba sprejeti in politiko usmeriti v pomoč in iskanje novih priložnosti tudi za starejše. Nujno bo medgeneracijsko sodelovanje, kajti energija mladih in izkušnje starejših lahko prinesejo napredek in lažje življenje za vse generacije. V Evropi bo potrebna večja solidarnost med državami, saj so razlike velike. Nacionalne vlade se bodo morale zavzemati za takšno politiko, ki bo nudila vseživljenjsko izobraževanje in aktivnosti, saj bodo le na ta način starejši ostajali koristen člen družbe. Govorili so tudi o vključevanju starejših v socialne medije in v izobraževanje o tem. Ob koncu konference so sprejeli deklaracijo o povrnitvi spoštovanja  in kulture v komunikaciji, ki je nujna za odprto mislečo družbo, ki temelji na svobodnem sobivanju ljudi. Nasilje se prične z neprevidno, malomarno in brezbrižno uporabo jezika v socialnih medijih, kjer narašča uporaba žaljivih fraz. K temu pripomore dejstvo, da je možna enostavna in anonimna komunikacija na socialnih omrežjih, kar številni zlorabljajo. Takšno sovraštvo in agresija pa na žalost uničujeta družbo, skupnost, pravila in zakone, posledično tudi sožitje med narodi. Treba bo poskrbeti za ponovno vrnitev dostojanstva in spoštovanja v medsebojni komunikaciji. Predvsem pa je najosnovnejša naloga spoštovanje vsakega posameznika, to je temelj za razumevanje svobode in  demokracije.

Seniorji so podprli tudi Resolucijo o skrbi za kvaliteto življenja vseh generacij v Evropi, ki poudarja interese vseh generacij v družbi, podpira civilno družbo, ohranjanje narave ob hkratnem razvoju, vzdržnost socialnega sistema, digitalizacijo in  reševanje demografskih problemov. V prihodnjih desetletjih bo potrebno odgovoriti na naraščajoče število starejših ljudi. Naraščajoča robotizacija in razvoj tehnologije zmanjšujeta število potrebnih delavcev. Starejši moramo podpreti mlade, da bodo lahko delali in si ustvarili pogoje za svoje življenje. S tem bodo pomagali tudi k blagostanju starejših, ki so nujno potrebni v pomoči in podpori mladim družinam. V resoluciji se niso izognili tudi situaciji po Brexitu, ki prinaša konflikte gospodarskih velesil kot sta ZDA in Kitajska, govora je bilo o pandemiji, povezani z virusom Covid 19, o novih neregularnih migracijah, terorizmu, naraščanju populizma, spremljanega z antisemitizmom, vse to bo potrebno reševati v EU.

Na Dan Evrope, 9. maja 2020, bo začetek široke »Konference o bodočnosti Evrope«,  ki bo posredovana v dvoletno obravnavo in bo namenjena najširšemu iskanju rešitev za izzive sedanjega turbulentnega časa.

Ob robu »praške konference« je bilo tudi veliko osebnih stikov. Rezultat tega je najavljen obisk seniorjev iz Češke pri nas. Njihovo predsednico Lidmilo Nemcovo so očarale lepote Slovenije, saj smo s seboj ponesli nekaj turističnega reklamnega materiala.

Irena in Ernest Margon