EVROPA. BLIZU NAŠIM LJUDEM. PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA EVROPSKE VOLITVE 2024

DELI:
18.11.2023, NSi

Junijske volitve naslednje leto bodo močno začrtale našo skupno prihodnost, saj se odločamo o tem, v kakšni Evropi želimo živeti. Pred nami so številni izzivi, za katere želimo v NSi ponuditi rešitve, in sicer na treh ključnih področjih: varnost v povezavi z migracijami, skrbi za okolje ter zagotavljanja konkurenčnega in zdravega gospodarstva.

Zagovarjamo varnostno politiko, ki ohranja naš način življenja in vrednot

Varnost je podstat vseh družbenih podsistemov. Tega se krščanski demokrati zavedamo, zato menimo, da mora EU narediti več na področju zagotavljanja varnosti. Podpiramo širitev EU, za katero menimo, da ni le politično, ampak tudi geopolitično vprašanje. Če se ne bo širila EU, se bo širil nekdo drug. Podpiramo evropsko perspektivo držav Zahodnega Balkana, Ukrajine in Moldavije, takoj ko te države izpolnijo vstopne kriterije. NATO je hrbtenica evroatlantske varnosti in stabilnosti, zato podpiramo čim prejšnji dvig obrambnih izdatkov na 2% BDP in oblikovanje skupne evropske vojske. Samo tako Evropa lahko postane resen igralec na svetovnem zemljevidu.

Evropa mora zavarovati svoje meje. Ne moremo sprejeti vseh, ki želijo k nam -priseljevanje zato potrebuje meje in jasna pravila. Tisti, ki k nam pridejo, pa morajo spoštovani naše zakone, običaje in kulturo. Naš cilj mora biti izkoreninjenje razlogov, ki ljudi silijo v migracije v njihovih izvornih državah, ter ohranitev našega načina življenja in vrednot, na katerih temelji EU. Evropa si mora končno nehati zatiskati oči – nelegalne migracije so resen problem. Potrebno je vzpostaviti sistem za učinkovito in dosledno vračanje oseb, ki jim azil ni bil odobren. V NSi prav tako zagovarjamo, da se uvede posebna klavzula o spoštovanju demokratičnega in pravnega reda EU, na kar se morajo vezati vse pravice in socialne ugodnosti. Pravice morajo biti povezane z dolžnostmi in spoštovanjem zakonov ter naših skupnih vrednot.

 

Ne potrebujemo novih zelenih davkov, ampak odgovorno okoljsko in energetsko politiko

Izboljšati moramo našo samooskrbo s kakovostno, domačo hrano. Z ozirom na posledice podnebnih sprememb moramo našemu kmetijstvu pomagati do odpornosti na podnebne spremembe, da bodo skrajni vremenski pojavi povzročili čim manj škode. Samooskrba s hrano je strateškega pomena za vsako državo članico in EU kot celoto. Zagotavljanje kakovostne domače hrane in ohranjanje domačega kmetijstva v NSi postavljamo v središče naših prizadevanj. Zato bomo nasprotovali poskusom različnih skupin, da z nepremišljenimi ukrepi in neuresničljivimi zahtevami uničijo slovensko in evropsko kmetijstvo.

Podnebne spremembe so naša realnost. Nanje se moramo prilagoditi, da omilimo njihove posledice. Zavedamo se, da bodo priložnosti le, če bo na voljo dovolj električne energije. Ta mora biti varna, čista in cenovno ugodna. Vsako proizvodno enoto električne energije, ki jo poganjajo fosilna goriva, je treba pred ukinitvijo nadomestiti s trajnostnimi viri električne energije: jedrsko energijo, zemeljskim plinom, obnovljivimi viri energije. Ko načrtujemo zeleni prehod, moramo bit realni. Ne potrebujemo novih zelenih davkov, ampak odgovorno okoljsko in energetsko politiko. Energetska politika naj temelji na preizkušenih tehnologijah in zagotavlja stabilno preskrbo z nizkoogljično električno energijo. Zeleni prehod bo uspešen samo, če zagotovimo stabilno preskrbo z energijo po dostopnih cenah. Jedrska energija pa mora postati hrbtenica prihodnje energetske politike EU.

Ustvarjalnost naj vodi v zdravo konkurenco

Krščanski demokrati smo zagovorniki zdravega in močnega gospodarstva. Slovenska in evropska družba si zaslužita zagon. Najpomembnejše orodje za zdravo in dostojno življenje ter nadaljevanje blaginje, bo spodbujanje in nagrajevanje ustvarjalnosti, omogočanje izbire ter uresničevanja potencialov, ki jih nosi vsak posameznik. Naši skupnosti, tako slovenski, kot evropski, lahko zagon da samo združena energija vseh, ki vanjo vlagamo. Delo mora ostati vrednota, socialno-tržno gospodarstvo pa ostaja temelj Evropske unije. Življenje v evropskem prostoru miru in blagostanja mora še naprej temeljiti na ustvarjalnosti in sodelovanju. Največje bogastvo tega prostora so ljudje, ki že desetletja ustvarjajo enega najvišjih standardov življenja na svetu in gradijo enotni evropski trg. Evropsko gospodarstvo se mora otresti pretiranega birokratskega bremena.

Tehnološki napredek moramo prenašati v vse pore življenja, od izobraževanja in znanosti do podjetništva. Če želimo ohraniti visoko raven življenjskega standarda, moramo postati vodilni na področju digitalnih tehnologij in umetne inteligence. A Evropa ne sme postati žrtev svoje lastne ambicioznosti. Pozdravimo tehnologije, ki so nam v pomoč, a jih hkrati omejimo, da bodo ostale varne in nam služile. Pravice na področju socialnih, zdravstvenih in pokojninskih sistemov, ki so naša velika prednost pred mnogimi drugimi državami in zaradi katerih smo med najbolj zaželenimi destinacijami mnogih, moramo ohraniti. To pa lahko dosežemo samo, če bomo vlagali v zaposlene ter na evropski ravni razvijali spretnosti in znanja za zaposlitve prihodnosti.