EPIDEMIJA JE MOČNO POSEGLA V NAŠA ŽIVLJENJA IN NAŠE SVOBOŠČINE

DELI:
15.09.2021, NSi

Odbor za izobraževanje, znanost in šport je obravnaval šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020. Letošnje poročilo je bilo posebno in drugačno, saj ga je, tako kot naša življenja, zaznamovala epidemija covid-19. Varuh je svoje delo v preteklem letu obširno zapisal na 620 straneh, saj je vsebino dela opisal tudi z vidika vpliva epidemije bolezni covid-19.

Prvič smo se v Sloveniji ukvarjali z vprašanjem, kaj pomeni, da so lahko človekove pravice omejene zaradi ogrožanja javnega zdravja. Varuh je bil v teh občutljivih in zahtevnih časih ves čas v stiku z nosilci različnih vej oblasti, opozarjal je na težave, dajal predloge in priporočila.

Predsednica odbora in poslanka NSi Iva Dimic je v začetku izpostavila del poročila, ki govori o maturi: »Varuh je dobil veliko pobud glede izvedbe mature v času epidemije. Z vprašanji se je obrnil na ministrstvo za izobraževanje, ki mu je objasnilo,  da so odločitev, da se matura izvede v celoti sprejeli po nekajkratnem posvetu s strokovno javnostjo, obema državnima maturitetnima komisijama in ravnatelji srednjih šol, tako gimnazij kot strokovnih šol. Varuh je ocenil, da je bilo pojasnilo ministrstva korektno.« Rezultati mature pa so pokazali, da je bila odločitev pravilna. Zahvalila se je tudi vsem učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem, ki so poskrbeli, da se je matura izvedla, saj bi v nasprotnem primeru imeli dijaki težave z vpisom na fakultete.

Varuh opozarja, da vsi učenci nimajo enakih možnosti za učenje, ko je potekalo izobraževanje na daljavo. Iva Dimic je povedala, da je tudi sama dobila veliko pisem staršev, kaj naj naredijo, če nimajo tiskalnikov: »Iz poročila je razvidno, da je v Sloveniji več sto družin, ki nimajo dostopa do interneta, računalnika, tiskalnika itd. Tukaj pridejo v ospredje vrednote, kot so solidarnost, pomoč in spoštovanje sočloveka. Potrebno je odreagirati in odpraviti sive lise v Sloveniji, kjer ljudje še vedno nimajo dostopa do interneta.« Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje pa je pojasnil, da so odgovorili na težave družin in zagotovili sredstva za nakup potrebne opreme.