Država naj pomaga tistim kmetom, ki so bili s pozebo najhuje prizadeti

DELI:
16.05.2017, NSi

»Kmetje in vinogradniki so se na različne načine skušali zaščititi pred aprilsko pozebo. Sredi noči so kurili vlažno slamo po sadovnjakih in vinogradih, drugi so poskušali z oroševanjem, a škoda je kljub temu visoka,« je poudarila poslanka NSi Iva Dimic.

V NSi čutimo s kmeti, ki so bili že drugo leto prizadeti zaradi izpada pridelka. Da bi jim pomagali, smo odboru za kmetijstvo predlagali dodatne sklepe.

Iva Dimic: Stanje v kmetijstvu ni rožnato

»Oškodovani kmetje bodo utrpeli več nivojsko škodo. Najprej seveda izpad pridelka. To se dogaja že drugo leto zapored, kar pomeni, da teh kmetov že dve leti ni na trgu. To povzroči nove in višje stroške ponovnega vstopa na trg,« je povedala poslanka NSi in poudarila še en problem: »Kmet se v primeru izpada dohodka ne more prijaviti na zavod za zaposlovanje in prejemati nadomestila za izpad dohodka. Zaradi tega je država dolžna pomagati tistim, ki so najhuje prizadeti.«

NSi želi pomagati oškodovancem

Zaradi navedenih problemov je NSi predlagala še dva sklepa na odboru za kmetijstvo, ki gresta v smer pomoči oškodovancem:

  1. Odbor predlaga ministrstvu naj preko Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja omogoči prizadetim kmetom sadjarjem spremembo subvencijskih vlog tako, da na zemljiščih, ki so bili predvideni za zeleni podor, posejejo zelenjavo. Omogoči naj jim tudi, da do 30. 6. 2017 brez kazni sporočijo vrsto zelenjadnic.
  2. Odbor predlaga ministrstvu ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, da za prizadete trajne nasade, ki so bili prijavljeni za obnovo v prihodnjem letu, zaradi dvoletne pozebe omogočijo, da se prične z obnovo že v letošnjem letu.

Zvonko Lah: Podprimo svoje kmete tako, kot to delajo v tujini

Zvonko Lah je v svoji razpravi izpostavil predvsem pomoč tistim kmetijskim področjem v Sloveniji, ki imajo boljše pogoje za kmetijstvo.

»Država bi se morala zavedati, na katerih področjih kmetijstva ima Slovenija prednosti in boljše pogoje ter ta področja odločneje podpreti. Pozitivni primer je vinska zadruga Haloze, ki smo jo poslanci NSi že obiskali. Cilj je podpora, kot jo svojim kmetom nudi na primer Italija ali pa Avstrija,« je opozoril poslanec NSi Zvonko Lah.