ZBOR ZA PRIHODNOST: DOLŽNOST POLITIKE JE, DA IZVEDE NUJNE SPREMEMBE IN ZAUSTAVI PROPADANJE DRŽAVE

DELI:
21.03.2024, NSi

Naša domovina je se znašla v slepi ulici, kamor jo je zapeljala neučinkovita vlada Roberta Goloba. Zato smo v NSi organizirali Zbor za prihodnost, kjer smo s strokovnjaki z različnih področij spregovorili o rešitvah za nastalo situacijo, v kateri smo se znašli.

»Imamo stavkovni val in proteste po celotni državi. Sprejemajo se popolnoma nerazumni zakonodajni predlogi. Gospodarska situacija je zaradi ohlajanja na naših največjih izvoznih trgih zaostrena. Še bolj pa skrbi, da vlada ljudem in gospodarstvu ves čas pošilja napačne signale – dodatni davki in več birokracije. Razpad javnega zdravstvenega sistema, brezglavo hitenje v zeleni prehod in serijske afere…vse to nas ne mora navdajati z upanjem in optimizmom,« je v svojem uvodnem nagovoru zbranim dejal predsednik NSi Matej Tonin.

Ljudje spremembe pričakujejo, država jih nujno potrebuje

Dve leti mrtvega teka zaradi neoperativnosti, neučinkovitosti in brezidejnosti aktualne vlade sta prinesli hitro razgradnjo ključnih podsistemov države, ki že močno vplivajo na življenje in blaginjo ljudi. »Navadili smo se na to, da ni nič narobe, če nam gre vsako leto malo slabše. Zdi se, da smo se sprijaznili tudi s tem, da vsaka vlada novih obrazov z državo upravlja nekaj slabše kot njena predhodnica. Nekako pa so ljudje vseeno mislili, da se bo račun na koncu izšel. Sedaj se prvič resno kaže, da temu ne bo tako… Neoperativnost vlade in nezmožnost izvedbe ključnih reform namreč že bistveno vplivata na življenje ljudi,« je nadaljeval Tonin.

Ključno vprašanje odgovorne politike je torej, kako iziti iz te nezavidljive situacije in izkoristiti potenciale, ki jih Slovenija ima. »Zato smo danes v našo sredino povabili izvrstne strokovnjake in ugledne posameznike, da orišejo svoj pogled na situacijo in da predvsem skupaj poskusimo najti najboljše rešitve za našo državo. Odgovornost je na vladi. Ob nesposobni in neučinkoviti vladi pa so trenutno najboljša možnost predčasne volitve. Ljudje spremembe pričakujejo, država jih nujno potrebuje. Dolžnost politike je, da najde pot, da te spremembe izvede,« je prepričan predsednik NSi.

Potreben je temeljita prenova delovanja naše države

Prof. dr. Dejan Verčič je kot gost omizja opozoril, da pri Golobovi vladi ni zaznati ciljev, strategije in vizije, ki bi Slovenijo popeljala na pot razvoja in preboja med najboljše in najuspešnejše države v Evropi. »Potrebno se je zazreti v svet okoli nas: morala bi nas skrbeti slaba demografska slika in migracije, ki resno ogrožajo našo varnost. Na evropskih tleh divja tudi vojna: čas je za večje vložke v našo obrambo. Vlado vsi ti problemi ne zanimajo. Od časa Jugoslavije se praktično ni spremenilo nič. Potrebna je temeljita prenova delovanja naše države,« je dejal. Poudaril pa je tudi, da je za slovenski uspeh ključna dolgoročnejša vizija razvoja Slovenije.

Prof. dr. Janez Šušteršič je ocenil, da bi moral vlado bolj zanimati gospodarski razvoj Slovenije. »Pomembno je proračunsko načrtovanje: v koalicijski pogodbi bi se moralo začrtati, koliko izdatkov je za posamezno politiko na voljo v naslednjih 4 letih. Nujna je tudi večja učinkovitost javnega sektorja.«

Strokovnjak na področju davkov mag. Ivan Simič je prepričan, da si v Sloveniji zaslužimo stimulativno davčno okolje, ki bo spodbudilo večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

V slabem stanju je tudi slovensko zdravstvo, ki ga dodatno slabi tudi zdravniška stavka. Prof. dr. Marko Noč rešitev za slovensko zdravstvo vidi v tem, da se v izvajanje zdravstvene oskrbe vključi vse izvajalce zdravstvenih storitev. »Cilj ministrstva za zdravstvo bi moral biti, da bolnik pravočasno dobi kvalitetno zdravstveno storitev, ki jo potrebuje, oskrbo pa bi morala pokriti zavarovalnica. Bolnika ne zanima kje dobi storitev, važno da jo dobi. V krajšanje čakalnih vrst je zato potrebno vključiti vse izvajalce zdravstvenih storitev,« je spomnil Noč. Skrbi pa ga tudi dejstvo, da se v Sloveniji spopadamo z velikim zavajanjem: Potrebno je razčistiti, kaj je javno zdravstvo, ki ga v Sloveniji enačijo z državnim zdravstvom, kar pa ni res. Med javno zdravstvo spadajo vse storitve, ki so plačane z naslova zdravstvenega zavarovanja. Koncesionarji so zato pomemben del javnega zdravstva. Mnogi se bojijo zasebnega zdravstva, ampak dejstvo je, da večji, ko bo kaos v javnem zdravstvu, več bo privatnega zdravstva,« je dejal.

Celotna razprava na Zboru za prihodnost

Da so nekakšen razredni sovražnik te vlade tudi kmetje, pa je opozoril predsednik Kmečke zveze NSi in član sveta KGZS Janez Beja. »Ta vlada je naravnana izrazito proti kmetu. Napovedan zeleni prehod se sicer lepo sliši, a uničuje kmetijstvo, je prehiter in ni naklonjen kmetovalcem. Sovražna nastrojenost, ki smo ji priča, je izjemno škodljiva, kmetje smo deležni številnih neupravičenih kritik. Namesto da bi se nas ščitilo in cenilo, se nas blati in uničuje,« je opozoril Beja.

V zaključku pogovora je Matej Tonin dejal, da NSi od vlade zahteva, da naredi vsaj simbolne, a ključne politične korake k stabilizaciji in pomiritvi razmer v državi. »Potrebujemo takojšno rešitev za prekinitev stavke zdravnikov, saj so dejansko ogrožena življenja in zdravje ljudi. Javno zdravstvo v Sloveniji lahko rešimo zgolj s spremembo koncepta: manj državnega in več javnega zdravstva,« je dejal Tonin, se zavzel za nižje davke, in pozval vlado, da umakne dva najbolj sporna zakonska predloga močno delita javnost – energetski zakon in zakon o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ.

»Vlada naj opusti namere po omejevanju drv in zemeljskega plina za ogrevanje. Namesto uvajanja pouka jezikov nekdanje Jugoslavije naj uvede intenzivne tečaje slovenščine, da se bodo tuji otroci čim hitreje naučili jezika in bodo lahko sodelovali pri pouku. Ljudje spremembe pričakujejo, država jih nujno potrebuje. Dolžnost politike je, da najde pot, da te spremembe izvede,« je še dodal Tonin.