DOLGOTRAJNA OSKRBA PRINAŠA MOŽNOSTI ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE VSEH GENERACIJ

DELI:
21.10.2021, NSi

»Z zakonom o dolgotrajni oskrbi želimo ustvariti pogoje in možnosti za kakovostno življenje vseh generacij, poseben poudarek pa v Novi Sloveniji namenjamo dostojnem staranju. V to smer gredo zagotovo tudi vsa dejanja in ukrepi ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, saj v dobrem letu in pol z obnovo in graditvijo novih domov za starejše ter programi za deinstutionalizacijio prihaja na proti Dolgotrajni oskrbi. Če pa želimo to doseči,  so nujno potrebne usklajene prilagoditve ukrepov na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva, bivalnega okolja, kakor tudi  druga področja,« je na seji državnega zbora dejala poslanka Iva Dimic.

Poudarila je, da se vsi zavedamo, da Slovenija zamuja z uvedbo sodobnega sistema dolgotrajne oskrbe. Nujna je zato vzpostavitev zavarovanja in učinkovite mreže ustanov za dolgotrajno oskrbo. V ta namen je potrebno zagotoviti javna sredstva in jih dopolniti z zasebnimi. Pri tem je treba slediti sodobnim trendom oskrbe starejših, kar ni omejeno zgolj na institucionalno oskrbo.

»V Novi Sloveniji krščanski demokrati se zavedamo, da so velikokrat želje, pričakovanja na eni strani ter realnost in zagotavljanje stabilnega financiranja na drugi strani, pogosto v navzkrižju. Tako predlog zakona o DO predvideva tudi sprejetje in uveljavitev zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo do leta 2025. Če do tega ne bo prišlo, zaradi političnih delitev v novem mandatu državnega zbora, bo razliko od obstoječih virov pokrival državni proračun,« je še dejala poslanka NSi.

Zakon je napisan za tiste, ki so dolgotrajne oskrbe že potrebni danes

»Mi bomo temu zakonu pomagali, da bo prišel do cilja. Za nas v Novi Sloveniji je 20 let usklajevanj neodločenosti in pomankanja politične volje preveč dolga doba. Gromovniki bodo zahtevali še nadaljnjih 20 let in v milost in nemilost bodo pahnili še mnoge generacije državljank in državljanov naše države potrebnih dolgotrajne oskrbe,« je v razpravi dejal vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat.

Poudaril je, da je skupna želja, da z zakonom o dolgotrajni oskrbi ustvarimo pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna in da bo v obdobju jeseni življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt. »Že dolga leta ves slovenski politični spekter govori, da je Slovenija preveč bogata, da bi bil kdo prezrt. Res je, nihče ne sme ostati zadaj, nihče ne sme biti prezrt. Zato smo mi, v Novi Sloveniji, ob vstopi v Vlado, napovedali našo zavezo in zapisali, skrb za starejše je naša ključna prioriteta,« je poudaril Jožef Horvat.

Izpostavil je, da bomo zadovoljni, če bo zakon doživel nadaljevanje parlamentarne procedure na pristojnem delovnem telesu. »Že vnaprej vsem hvaležen tistim, ki bodo v dobri veri, z znanjem in iskreno predlagali amandmaje za izboljšavo tega zakona. Ta zakon ni napisan za to Vlado, niti ne za to koalicijo. Ta zakon je napisan za tiste, ki so dolgotrajne oskrbe že potrebni danes,« je dejal poslanec NSi.