DOKAPITALIZACIJA HOLDINGA SLOVENSKIH ELEKTRARN NA PLEČIH DAVKOPLAČEVALCEV

DELI:
09.12.2022, NSi

Predsednik Komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec opozarja: »Dva meseca nazaj ob sprejetju poroštvenega zakona v državnem zboru nihče ni omenjal dokapitalizacije HSE. Davkoplačevalci imajo pravico vedeti, kako se bo denar, vložen v HSE, tudi povrnil.«

Slovenski državni holding je 5. decembra letos obvestil javnost, da je Republika Slovenija vplačala prvo od dveh tranš potrebnih finančnih sredstev za premostitev likvidnostnega primanjkljaja Skupine HSE v obliki naknadnih vplačil kapitala. Prva tranša je v višini 300 milijonov evrov, druga, ki naj bi bila vplačana do 15. decembra 2022, pa v višini 192 milijonov evrov. Predsednik KNJF Vrtovec opozarja: »Ob tej odločitvi SDH se odpira vrsto vprašanj. Zlasti od SDH in HSE pričakujemo odgovore, zakaj je potrebna dokapitalizacija, glede na to, da je Državni zbor RS nedavno potrdil poroštvo HSE v višini 800 milijonov evrov, natančno utemeljitev ter opredelitev višine dokapitalizacije v višini skoraj 500 milijonov evrov in zakaj se likvidnostni problem rešuje s kapitalom in ne s kratkoročnimi posojili. Prav tako je po sporočilu SDH nejasno, na kakšen način bo Skupina HSE vrnila znesek vplačil ustanovitelju, glede na finančna poslovanja Skupine HSE v zadnjih letih in stanje v Premogovniku Velenje.«

Kot sporoča SDH, se je Skupina HSE znašla v zahtevni finančni situaciji zaradi spleta negativnih dejavnikov, povezanih z energetsko krizo, zgodovinsko nizke hidrologije v letošnjem letu, ustavitve TEŠ zaradi stisnitve enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje in nezmožnosti dobave zadostnih količin lignita ter zmanjšane pripravljenosti komercialnih bank za dodatno financiranje kratkoročnih likvidnostnih potreb.

»Ena izmed alternativ, ki se je porajala, je zagotovo bila ta, da bi HSE šel na trg h bankam po posojilo. Med sejo komisije za nadzor javnih financ smo ugotovili, da HSE v bistvu tega ni bil sposoben iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da ima v svoji skupini termodivizijo in zelo težko dobiš kredite, če imaš v svoji skupini premog kot gorivo. Drugi velik razlog, ki smo za njega izvedeli, pa je prezadolženost tega podjetja, in vprašanje je, ali bo lahko v prihodnosti vodilo pomembne nove investicije, zlasti v luči zasledovanja ciljev zelenega prehoda, se pravi Green deal. V mislih imamo divizijo hidroelektrarn, ki so zlata jajca celotnega HSE-ja. Pri tem so torej Dravske elektrarne bistvenega pomena,« je bil jasen Vrtovec.