DIJAKI IN ŠTUDENTJE ODSLEJ Z VLAKOM IN AVTOBUSOM PO CELOTNI SLOVENIJI

DELI:
26.08.2021, NSi

“Za nespremenjeno ceno upravičencem ponujamo bistveno večje ugodnosti, obenem pa zelo poenostavljamo celoten sistem vozovnic. Upravičenci do subvencioniranih vozovnic bodo od 1. septembra 2021 imeli na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija. Tako kot doslej jim bo omogočila potovanja od doma do šole, poleg tega pa bodo v prostem času lahko brez omejitev potovali na vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji,” je dejal minister Jernej Vrtovec. Vozovnica torej ne bo več relacijska, ampak bo veljala za linije na območju celotne države.

Minister Vrtovec je poudaril, da so s takšno poenostavitvijo sistema zagotovili, da bodo lahko dijaki in študentje z isto vozovnico potovali v primerih, ko ima izobraževalni zavod programe na različnih lokacijah, na prakso, ki je pogosto v drugem kraju, kot je šola, pa tudi na vse interesne dejavnosti v prostem času. “Poenostavitev in pocenitev vozovnic bo koristila zlasti tistim, ki so zaradi različnih vzrokov imeli pravico do več vozovnic, ker so bivali na več naslovih, se izobraževali hkrati na dveh univerzah in podobno. Poenostavil se bo tudi nakup vozovnic, ker ne bo več treba izbirati vstopne in izstopne postaje. Tistim, ki bi se med šolskim letom preselili ali zamenjali izobraževalni zavod, ali pa bi želeli spremeniti potek voženj in dodati novo postajališče, ne bo treba spreminjati vozovnice,” je bil jasen minister Vrtovec.

Prispevek upravičenca za novo subvencionirano vozovnico ostaja enak in sicer 25,00 evrov za mesečno vozovnico in 200,00 evrov za letno vozovnico. Registrirani športniki bodo za mesečno vozovnico prispevali 20,00 evrov, za letno pa 160,00 evrov. Veljavnost letnih vozovnic bo 12 mesecev, ne le za šolsko leto, kakor je veljalo doslej.

Minister za infrastrukturo je ob tem predstavil tudi že uveljavljene zelo ugodne vozovnice za družine in za potovanja v dela prostih dneh, ki jih je ministrstvo za infrastrukturo uvedlo za spodbujanje uporabe javnega prevoza potnikov in omilitev posledic COVID-19. “Cilj je spodbujanje uporabe javnega prevoza in omogočiti zlasti družinam oziroma skupinam z otroki, da lahko potujejo na izlete ali počitnice,” je poudaril minister Vrtovec.

Ministrstvo za infrastrukturo je 3. avgusta 2021 na portalu za javna naročila in na portalu EU objavilo razpis za podelitev koncesij za izvajanje gospodarske javne službe javni potniški promet. Razpis predvideva pomembno izboljšanje ponudbe javnega prevoza potnikov z avtobusi, saj za 20 odstotkov povečuje obseg javnega potniškega prometa. Povečanje obsega je namenjeno predvsem izboljšanju ponudbe prevozov za zaposlene, boljši povezanosti območij z velikim številom dnevnih migrantov in boljši povezavami med turističnimi središči.