ČAS JE ZA RAZPRAVO IN DIALOG O NOVI VIZIJI KMETIJSKE POLITIKE

DELI:
22.02.2024, NSi

V Novi Sloveniji smo sklicali nujno sejo parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z namenom, da se pogovorimo o novi viziji kmetijske politike. Rešitve za nastale težave je potrebno iskati v dogovoru za pogajalsko mizo in ne na ulici. Vzpostaviti je potrebno dialog med deležniki, tako da ne bomo ogrozili prihodnosti slovenskega kmetijstva. Kmetje namreč potrebujejo pomoč pri prestrukturiranju in podporo pri njihovih prizadevanjih za ohranitev narave in okolja.

Ne gre spregledati dejstva, da so se ravno na današnji dan, ko je v parlamentu potekala nujna seja, kmetje po Sloveniji zaradi nestrinjanja s trenutno kmetijsko in okoljsko politiko, udeležili protestov. Zato je tema seje odbora za kmetijstvo »Čas je za razpravo in dialog o novi viziji kmetijske politike« še kako aktualna.

Predlagateljica seje poslanka Vida Čadonič Špelič je v obrazložitvi seje pojasnila, da je bil namen sklica seje, da bi vlade resno pristopile k rešitvi nove kmetijske politike. To pomeni, da se bo tudi kmetijstvo moralo prilagoditi podnebnim spremembami in financiranje zelenega prehoda na način, da bo ohranilo kmetijsko proizvodnjo na eni strani in zaščito okolja na drugi strani. Želimo si dialoga med naravovarstveniki in kmeti, da se ne bi zeleni prehod zgodil na plečih kmetov. Politika pa mora pripraviti tako zakonodajo, da bo namenjena kmetom in potrošnikom.

Zahteve kmetov mora politika vzeti zelo resno. Kmetje si zaslužijo jasne odgovore, katere ukrepe, ki jih zahtevajo kmetje bo politika upoštevala in katerih ukrepov ne bo uresničila in jim predstavila razloge za to. Potrebna je tudi jasna časovnica izvedbe ukrepov. Obljube bo potrebno tudi realizirati. Kmetje si zaslužijo dialog in ne odhoda na ulice.

Poslanka je izpostavila, da moramo že danes iskati rešitve za novo kmetijsko politiko. Zato pa se moramo poslušati in iskati skupne rešitve. Poslanec Jožef Horvat je v razpravi izpostavil, da slovenski  kmet premore ogromno znanja. Težava pa se pojavi pri  implementaciji tega znanja v praksi. V Novi Sloveniji smo naklonjeni in spodbujamo čimprejšnji »trialog« med kmeti, stroko in politiko. Politika potrebuje za sprejemanje dobrih odločitev znanje, ki ga premorejo kmetje iz prakse in strokovno znanje, ki ga premorejo strokovnjaki s področja kmetijstva. Na to nas je opozorila tudi evropska komisija, da imamo premalo ukrepov za male kmete in, da so okoljski ukrepi premalo ciljno usmerjeni. Da nismo dovolj ambiciozni pri okoljskih ciljih. Za razvoj kmetijstva tako potrebujemo več in boljšo informatizacijo celotnega slovenskega kmetijskega sektorja je izpostavil.

Zato morajo kmetijsko politiko morajo primarno voditi kmetje in stroka. Ob njunem konsenzu bo politiki lahko sprejemati odločitve.  Normalno je, da ob pomanjkanju dialoga postanejo kmetje besni. »Zato se je potrebno redno pogovarjati,« je še dodal v zaključku razprave.

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sprejel tudi dva sklepa, ki ju je vložila poslanska skupina Nove Slovenije:

  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga vladi, da sproži širšo razpravo in dialog vseh družbenih deležnikov o trajnostni preobrazbi agroživilskih sistemov, katerih cilj bo vizija pridelave in predelave, ki bo upoštevala kmete in podeželje, a obenem zagotavljala tudi varstvo okolja in narave. Začela se je razprava o prihodnji kmetijski politiki EU, in sedaj je primeren čas, da oblikujemo v Sloveniji čim bolj soglasno vizijo kakšno kmetijstvo in kmetijsko politiko hočemo v prihodnje. Ključ za spremembe je tudi dialog med predstavniki kmetijstva, civilno družbeno sfero in znanostjo o potrebnih rešitvah in vizijah.
  1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga vladi, da o potrebnih družbenih spremembah na področju pridelave in predelave hrane opravi čim širši dialog s predstavniki kmetijstva in živilstva in izraziteje podpre tudi iskanje novih znanstvenih in strokovnih rešitev prilagojenih razmeram v Sloveniji ter s tem da tudi jasne usmeritve vzpostavljenemu širokemu sistemu za oblikovanju in prenos znanja.

Po peturni razpravi so vabljeni strokovnjaki, predstavniki kmetijskih organizacij in politika pokazali, da premorejo preseči delitve. Bili so si enotni v tem, da je za obstanek in razvoj kmetijstva potreben odprt dialog. Tega pa je obudila današnja seja, ki jo smo jo sklicali v poslanski skupini Nove Slovenije.