NA POBUDO NSi BO PRIPRAVLJEN PREGLEDEN NAČRT IN ČASOVNICA INVESTICIJ V SLOVENSKO ZDRAVSTVO

DELI:
20.02.2023, NSi

V Sloveniji smo v zadnjih letih priča razgradnji zdravstvenega sistema, odhodu zdravnikov, medicinskega kadra, hkrati pa so pogoji dela nekaterih bolnišnic v zaskrbljujoče slabem stanju. Ministrstvo za zdravje napoveduje ambiciozno zdravstveno reformo, za katero imamo v NSi visoka pričakovanja, predvsem zaradi pripravljenosti do iskanja rešitev in skupnega konsenza, ki pa mora iti v smer vsem dostopnega javnega zdravstva po zgledu razvitih zahodnoevropskih držav. Vztrajanje pri preživetem modelu državnega zdravstva, ki se ureja po načelih centralnega planiranja, nas pelje stran od začrtane poti.

V nedavno predstavljeni analizi Ministrstva za zdravje o stanju zdravstvenega sistema smo v NSi močno pogrešali odgovore na ključno vprašanje, kako bomo z obsežnim investicijskim paketom prenovili dotrajan stavbni fond in modernizirali opremo slovenskih bolnišnic ter zdravstvenih domov.

Septembra 2021 je bil sprejet tudi Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, težak dve milijardi evrov, ki pa ne sme ostati zgolj mrtva črka na papirju, saj zdravstvo že predolgo čaka na obsežen investicijski cikel. Že desetletja se odlaša z vlaganjem v infrastrukturo in opremo v zdravstvu, zaradi česar so ponekod prostori zastareli in neprimerni za zdravstveno obravnavo.

Poslanci so na seji odbora za zdravstvo, ki jo je zahtevala poslanska skupina NSi, sprejeli naslednja sklepa:

  1. Odbor za zdravstvo se je seznanil s časovnico načrtovanih investicij v zdravstvu skupaj z viri financiranja, vključno s stanjem črpanja evropskih sredstev, ki so na voljo za investicije v zdravstvu ter aktivnostmi sofinanciranja investicijskih projektov primarne zdravstvene dejavnosti, ki jo je predstavilo Ministrstvo za zdravje.
  2. Odbor za zdravstvo predlaga Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da v okviru svojih pristojnosti pripravi predloge ukrepov, časovnico in nosilca izvedbe predlaganega ukrepa, s ciljem povečanja števila vpisnih mest za študij medicine, farmacije in dentalne medicine (vključno z optimizacijo uporabe prostorov drugih izobraževalnih ustanov in drugih regionalnih bolnišnic) ter povečanja vključenosti zdravnikov v pedagoški proces od vključno studijskega leta 2023/2024 dalje.