Mayors’ And Municipal Councillors’ Club

KLUB ŽUPANOV IN SVETNIKOV

Klub županov in svetnikov je bil ustanovljen leta 2001 v simboličnem središču Slovenije na Vačah, z namenom, da bi tudi naši župani in svetniki delovali čimbolj povezano. Klub županov in svetnikov obravnava in rešuje tekoče problematike s področja lokalne samouprave.

Klub županov in svetnikov sestavljajo župani, svetniki in člani nadzornih odborov občin, ki so člani Nove Slovenije – krščanskih demokratov.

Klub obravnava problematiko in predloge razvoja lokalne samouprave z vidika programa Nove Slovenije, svoje mnenje posreduje poslanski skupini NSi in drugim organom stranke, pomaga pri uveljavitvi njene politike v lokalni samoupravi ter preko kluba uveljavlja svoje interese v organih lokalne skupnosti s ciljem doseganja partnerstva, regionalizma in večje fleksibilnosti. Omogoča sistematično prepoznavanje problemov, iskanje strokovno utemeljenih rešitev, ki izhajajo iz tradicionalnih slovenskih vrednot, in organizirano uresničevanje drugih zastavljenih ciljev.

Predsednik Kluba županov in svetnikov je župan občine Žiri, mag. Janez ŽAKELJ.

Kontaktni podatki:

Klub županov in svetnikov Nove Slovenije
Dvorakova ulica 11a
1000 Ljubljana

mag. Janez Žakelj

predsednik Kluba županov in svetnikov

Miha Horvat

podpredsednik Kluba županov in svetnikov