Matej Tonin: Hitro cesto čez predor Markovec bi morali izvzeti iz vinjetnega sistema

DELI:
11.06.2015, NSi

Mtonin_odbor_DZNujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila sklicana na zahtevo Poslanske skupine NSi glede problematike cestninjenja odseka državne hitre ceste H-6 Koper – Izola, je nakazala vrsto nerešenih vprašanj o načinu cestninjenja na tem odseku.

Vodja poslanske skupine Matej Tonin je na seji poudaril, da slovenski turizem predstavlja eno glavnih gospodarskih panog naše države, predvsem 47-kilometrski obalni pas prebivalcem slovenske Istre pomeni vir preživljanja. Ob dejstvu, da kar pet km obale zaseda cesta in da je naravna le še četrtina obale, bi bilo obvezno cestninjenje na novozgrajenem odseku Koper – Izola, nesprejemljivo predvsem za lokalno prebivalstvo. Gre torej za dodatno obremenitev prebivalcev Istre, ki doslej na tem odseku niso plačevali cestnine.

Tudi če pri tem spregledamo obveznost plačevanja cestnine, pa ne moremo mimo dejstva, da bo cesta čez Markovec dobesedno »preplavljena« z vozili brez vinjet, predvsem ob vikendih, če bo obalna cesta, ki zdaj prehaja v upravljanje obalnih občin, kmalu zaprta. Cesta čez naselje Markovec poteka namreč skozi zelo gosto naseljeno stanovanjsko območje, mimo osnovne šole in vrtca, zato tamkajšnji prebivalci ostro nasprotujejo povečanju prometa na tem območju. Ravno zaradi zgodovinskih povezav Istre, ki živi predvsem od turizma in njegovih dejavnosti, tega odseka hitre ceste ne moremo primerjati s hitrimi cestami na drugih območjih države, npr. z ljubljansko ali mariborsko obvoznico, ki sta tudi v celoti zgrajeni, medtem ko ostaja istrska hitra cesta nedokončana.

Ker se zavedamo, da bi izvzetje vinjet na tem odseku hitre ceste pomenilo izpad določenega dela prihodkov DARS, je predlagal, da bi ta sredstva lahko nadomestili s pravičnejšim sistemom cestninjenja tovornih vozil.

Delno rešitev cestninjenja za tamkajšnje prebivalce je nakazal župan MO Koper, ki je predlagal razmislek o uvedbi lokalnih letnih vinjet po nižji ceni, zaradi česar bi se mnogi, ki sicer ne kupijo vinjet, odločili na njihov nakup. S tem bi pridobil tudi DARS, ki bi iz tega naslova dobil dodatna finančna sredstva.

V razpravi so nekateri člani odbora menili, da bi kakršnakoli sprememba načina cestninjenja na tem novozgrajenem odseku hitre ceste H-6 Koper – Izola sprožila enake zahteve lokalnih prebivalcev tudi na območjih ostalih obvoznic v Sloveniji, s tem pa bi DARS izgubil velik del prihodkov iz tega naslova.

Matej Tonin je po daljši razpravi dal pobudo za spremembo predlaganih sklepov, s katerimi je predlagal, da Ministrstvo za infrastrukturo pripravi spremembe zakonskih in podzakonskih predpisov, ki bodo na avtocestah in državnih hitrih cestah za lokalne prebivalce omogočile cestninjenje, ki bi pripomoglo tudi k razvoju turizma. Predlagani sklep, žal, ni bil sprejet.

Poslanec NSi je ob tem ponovno izpostavil dva temeljna cilja, zaradi katerih je poslanska skupina NSi zahtevala sklic omenjene nujne seje odbora: od skupnih 46 km slovenske obale nameniti razvoju istrskega turizma pet km obalnega pasu ter preprečiti, da vinjetni sistem cestninjenja ne bi dodatno obremenil lokalnega prebivalstva. Ob dejstvu, da predlog rešitve, ki jo je predlagal, ni bil sprejet, se bo to zagotovo zgodilo, in sicer s povečanim prometom po lokalni cesti skozi naselje Markovec nad novozgrajenim predorom, ki bo po zaprtju sedanje obalne ceste ostala edina lokalna cesta, po kateri bo lahko potekal promet vozil brez vinjet.