Iva Dimic: Ni dovolj le odpisovati dolgov, odpraviti je potrebno vzroke za revščino

DELITE TA
PRISPEVEK
16.07.2015, NSi

IDimic_sejaDZ_mikroOdbor za delo, družino,socialne zadeve je na svoji 16. nujni seji obravnaval predlog Zakona o pogojih za izvedbo odpusta dolgov, ki ga je v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku vložila vlada RS. Poslanka Iva Dimic je v okviru razprave o predlogu zakona izpostavila kar nekaj glavnih pomislekov.

“Krščanski demokrati bomo zakon sicer podprli, imamo pa kar nekaj pomislekov glede takšnega načina reševanja problemov. Občutek imamo, da nas Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vodi le od ene gasilske akcije do druge. Včeraj smo reševali subvencionirana šolska kosila, danes odpis dolgov. Nič od tega pa ne odpravlja vzroka za naraščanje revščine in za to, da vedno več zaposlenih ne zmore plačevati osnovnih življenjskih stroškov. To je nesprejemljivo. Ponovno moram poudariti, da smo NSi – krščanski demokrati pripravili predlog ukrepov za razbremenitev neto plač, predvsem minimalnih. Nujno je, da se neto minimalna plača poviša tako, da bo zadostovala za dostojno preživljanje prejemnikov in njihovih družin.” Dimičeva je v zaključku svoje razprave postavila še nekaj vprašanj ministrici za delo in državni sekretarki Ministrstva za finance, saj je besedilo zakona zelo nejasno, nedodelano, lahko povzroča nove neenakosti. “Revščino bomo zmanjšali le z odpravo vzrokov zanjo, ne pa s takšnimi zakoni,” je zaključila razpravo Iva Dimic.