Volilni rezultati

LETO VOLILNA UDELEŽ. % DELEŽ NSi % ŠT. GLASOV NSi ŠT. POSLANCEV/SVETNIKOV/ŽUPANOV
2000 DZ 70.14 8.66 93.247 8
2002 LV 72.07 8.15 79.395 254/6
2004 EP 28.35 23.57 102.753 2
2004 DZ 60.64 9.09 88.073 9
2006 LV 58.22 6.33 54.860 226/11
2008 DZ 63.1 3.40 35.774 0
2009 EP 28.37 16.58 76.866 1
2010 LV 50.98 5.93 43.762 199/10
2011 DZ 65.6 4.88 53.758 4
2014 EP 24.55 16.6 66.760 2
2014 DZ 51.73 5.59 48.864 5
2014 LV 45.22 6.61 45.484 228/10
2017 PV 44.24 7.24 54.437
2018 DZ 52.64 7.16 63.792 7