Stališče NSi o spremembah in dopolnitvah zakona o minimalni plači

DELITE TA
PRISPEVEK
25.09.2015, NSi

PoslanciNSinaSejiDZDržavni zbor RS je na septembrski redni seji prvič obravnaval predlog zakonske spremembe definicije minimalne plače, ki so ga v parlamentarno proceduro vložili sindikati. Sedem reprezentativnih sindikalnih central – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Neodvisnost, Pergam, Altenativa, Solidarnost, KS 90 in Konfederacija sindikatov javnega sektorja – je v DZ v začetku septembra vložilo več kot 11. tisoč overjenih podpisov podpore zakonski noveli za spremembo definicije minimalne plače.

V nadaljevanju objavljamo stališče Poslanske skupine NSi:

“Po sedaj veljavni definiciji se v minimalno plačo vštevajo poleg osnovne plače tudi vsi dodatki za neugoden delovni čas, torej dodatek za nočno delo, dodatek za nedeljsko delo, za delo na praznike, z izjemo dodatka za nadure. Ne glede na pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa tako zaposleni, prejemniki minimalne plače, prejmejo vsi enako izplačilo. Tudi če zaposleni opravlja nočno delo, nedeljsko delo ali delo na praznike je konec meseca izplačilo enako kot za tistega zaposlenega, ki v teh pogojih ni delal, zaradi česar so zaposleni po besedah predlagateljev v neenakem položaju in posledično upravičeno nezadovoljni.

Krščanski demokrati se tega zavedamo. Ravno zaradi tega se zadnjih nekaj mesecev ukvarjamo s predlogi ukrepov za znižanje obremenitve plač s prispevki. Osrednja rešitev, ki jo predlagamo, je znižanje prispevkov na minimalno plačo. Ukrep bo, če ga uspemo skupaj uveljaviti, posameznemu prejemniku minimalne plače prinesel povišanje neto plače za 50 evrov mesečno. V enem letu to pomeni še eno neto plačo oziroma dodatnih 500 evrov, kar je po naši oceni lepa vsota. Veseli smo, da so odzivi vseh organizacij, ki smo jim predloge predstavili, pozitivni.

Razumemo, da je glavni koncept novele zakona o minimalni plači, ki so jo v parlamentarno obravnavo vložile reprezentativne sindikalne centrale, odprava sistemske neenakosti, ki jo povzroča sedanja definicija minimalne plače, in sicer, da se dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo izvzamejo iz minimalne plače.

Ureditev minimalne plače v Sloveniji je rezultat zahtevnega dogovarjanja med socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko socialnega sveta, v katerem seveda vsi sodelujete. V tem kontekstu je vaša pobuda za spremembo minimalne plače sicer umestna, ampak, kolikor razumemo, ni usklajena z ostalimi socialnimi partnerji, predvsem z delodajalci, kar ni v skladu z dogovorom v Socialnem sporazumu za obdobje 2015 – 2016. Ker ima socialni dialog v Sloveniji velik pomen in dolgo tradicijo, bi takšni predlogi lahko porušili občutljivo ravnovesje, ki ga socialni partnerji s trdim delom vseh dosegate.

Predlagamo, da kljub zelo verjetnemu sprejetju vaše novele, poskusite nadaljevati s pogovori vseh partnerjev v socialnem dialogu, v dobro delavcev, saj je naš skupen cilj čim več novih delovnih mest ter pošteno plačilo za pošteno delo. Poslanska skupina Nove Slovenije bo predlog sprememb in dopolnitev zakona v prvi obravnavi podprla. Ob tem pa naj pripomnimo, da naša perspektiva Slovenije ne sme in ne more biti minimalna plača, ampak pošteno, dostojno plačilo za pošteno delo.”