NSi ponovno zahteva ukinitev davčnih blagajn

DELI:
18.05.2016, NSi
Fotografija: Državni zbor

Fotografija: Državni zbor

Poslanci Državnega zbora danes ponovno obravnavajo novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, ki jo je z namenom ukinitve davčnih blagajn za gasilska in druga društva te manjše kmetije spet predlagala NSi.

»Prostovoljna gasilska društva se kot humanitarna društva večinoma financirajo s prostovoljnimi prispevki in donacijami pravnih in fizičnih oseb. Pomemben prihodek teh društev so tudi zbrana sredstva od gasilskih veselic, ki je za posamezno prostovoljno gasilsko društvo običajno le enkrat letno. Zbrana sredstva od teh prireditev so seveda namenjena največkrat nakupu gasilske opreme in gasilskih vozil. In prav zaradi ene take prireditve so po sedaj veljavnem zakonu tudi prostovoljna gasilska društva zavezanci za on-line davčno blagajno. Stroškovno in administrativno breme davčnih blagajn je za prostovoljna gasilska društva preveliko. Gasilska društva nimajo zaposlenih in tudi ne usposobljenih za ravnanje s temi napravami, zagrožene kazni za nepravilnosti pa so visoke. Grozi nam zmanjševanje števila dobrodelnih dogodkov, kar bo imelo za posledico znižanje prihodkov gasilcev. Vse to pa bo šlo v škodo varnosti ljudi in premoženja,« je uvodoma kot predlagatelj sprememb zakona dejal podpredsednik NSi in poslanec Jožef Horvat ter dodal, da za živahnost družbenega življenja v lokalnih skupnostih v največji meri skrbijo prav različna društva, ki spodbujajo aktivnosti na področjih kot so kultura, šport, humanitarnost, znanost, itd., ki so jih davčne blagajne najbolj prizadele.

Podpredsednik NSi je tudi jasno obrazložil predlog NSi: “Krščanski demokrati predlagamo, da se uporabe davčnih blagajn razbremeni:

  1. kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost z manj kot 15.000 evri letnega dohodka,
  2. prostovoljna gasilska društva
  3. in ostala društva z manj kot 10.000 evri letnega dohodka.”

Opozoril je trudi, da NSi nasprotuje ostremu kaznovanju tistih, ki po nakupu ne vzamejo oz. zadržijo računa za kupljeno blago oz. storitev neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. »Po našem mnenju kazen v višini 40 evrov pomeni nerazumen poseg v položaj kupcev in potrošnikov, zato predlagamo ukinitev takšnega ukrepa,« je dejal Horvat.

Ljudmila Novak: Davčne blagajne so očitno vladna zahvala gasilcem za njihov trud in požrtvovalnost

Predsednica NSi je dejala, da v NSi na splošno nasprotujemo nepotrebni birokraciji. »Uvajanje birokracije na področju zbiranja sredstev za gasilce pa je skrajno neracionalno in nedopustno. Davčne blagajne so očitno vladna zahvala gasilskim društvom za njihovo delo, trud in služenje ljudem. Trenutna ureditev tega področja ni normalna, zato krščanski demokrati s tem zakonom predlagamo razumno rešitev. Gasilska društva naj se oprosti uporabe davčnih blagajn,« je jasno povedala.

Zakonom o davčnem potrjevanju računov pa vlada ni otežila delovanja le prostovoljnim gasilskim društvom, temveč tudi številnim drugim društvom, ki si težko privoščijo vzpostavljanje davčnih blagajn. »Lokalni pevski zbor mora pri prodaji vstopnic ob svojem letnem koncertu uvesti sistem davčnega potrjevanja računov. Prav tako mora planinsko društvo po vladni ureditvi za organizacijo izleta svojim članom uvesti sistem davčnega potrjevanja računov in še bi lahko naštevali,« je opozorila predsednica NSi.

Izpostavila pa je tudi manjše kmetije, ki morajo za ohranitev dopolnilnih dejavnosti prav tako imeti davčne blagajne. »Majhnim kmetijam moramo omogočiti, da se lahko nemoteno ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, ki pogosto pomenijo ohranjanje različnih tradicij, izdelkov, pomembnih rokodelskih in drugih znanj. V Novi Sloveniji želimo z odpravo davčnih blagajn za dopolnilne dejavnosti do 15.000 evrov ohraniti ponudbo lokalnih izdelkov, ki bogatijo življenje v naših lokalnih skupnostih. Hkrati pa s tem manjšim kmetijam olajšamo možnost dodatnega razvoja in prenosa znanj na nove generacije,« je dejala Ljudmila Novak in opozorila tudi na to, da so predlog NSi podprle tudi številne občine, ki prav tako nasprotujejo davčnim blagajnam.