Ljudmila Novak o arhivski noveli: Arhiv ni dobil sredstev, ki bi bila namenjena kadrovski okrepitvi

DELITE TA
PRISPEVEK
23.09.2015, NSi

novak7_anpe_090715Poslanska skupina SDS je na septembrski seji predlagala spremembe zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. V SDS želijo s spremembami zakona omogočiti “dostop do originalnega, necenzuriranega gradiva”, ker da je sedanji zakon omejil dostop predvsem do arhivov nekdanje tajne politične policije.

V nadaljevanju objavljamo stališče NSi, ki ga je v državnem zboru predstavila predsednica stranke Ljudmila Novak:

“Krščanski demokrati pozdravljamo vsako konstruktivno razpravo o skupnih zadevah, ki lahko pripomore k razkrivanju resnice. Arhivistika je zelo občutljivo področje, posebej v naši državi, ko številne rane še niso zaceljene. Dostop do pomembnih dokumentov iz obdobja med in po drugi svetovni vojni je namreč temelj za iskanje resnice o tem obdobju. Prav zaradi navedenega smo zadnjo, sedaj veljavno novelo, sprejeli zelo zadržano. Tekom njene obravnave smo predlagali tudi drugačne rešitve, ki pa takrat niso bile podprte. Na seji odbora smo, na primer, z amandmajem predlagali črtanje člena, ki uvaja anonimizacijo, vendar je za naš amandma glasovala le Nova Slovenija. Strokovna in politična javnost sta se takrat poenotili, da je anonimizacija najprimernejša rešitev za čim bolj odprt dostop do arhivskega gradiva. Krščanski demokrati smo mnenje stroke in politike sprejeli. Danes že lahko naredimo prvo oceno izvajanja lani sprejetega zakona.

Načeloma je zakon po oceni številnih strokovnjakov, raziskovalcev, novinarjev in drugih uporabnikov arhivskih gradiv pomembno razširil dostopnost do arhivskega gradiva. Dejansko je za raziskovalce, preiskovalce in novinarje v tem trenutku dostopno celotno gradivo. V primeru pozitivne odločbe arhivske komisije so zanje dostopni tudi občutljivi osebni podatki brez anonimizacije. Na drugi strani pa uporabniki arhiva opozarjajo na izrazito povečanje administrativnih postopkov oziroma birokracije. V Novi Sloveniji ugotavljamo, da prejšnja vlada ni držala obljub, ki jih je izrekla ob sprejemu zakona. Arhiv ni dobil sredstev, ki bi bila namenjena kadrovski okrepitvi. Prav tako arhivu niso bila dodeljena sredstva za pospešeno digitalizacijo arhivskega gradiva, kar bi po našem mnenju resnično omogočilo popolno odprtje arhivov. Omenjene pomanjkljivosti priznava tudi sedanja vlada v svojem mnenju o predlagani noveli. Predlagatelji novele, o kateri bomo danes opravili splošno razpravo, predlagajo tri bistvene spremembe sedaj veljavnega zakona. Prvič, omeji se le dostop do občutljivih podatkov oseb, ki niso bile nosilke javnih funkcij. Pri tej določbi Krščanski demokrati nimamo težav, saj bistveno ne posega v sedaj veljavni zakon. Udba je namreč spremljala predvsem ljudi, ki niso bili nosilci javnih funkcij, o funkcionarjih pa je gradiva z osebnimi podatki zelo menimo. Menimo, da je prav, da se uveljavi ta sprememba, drugič, ukinja se anonimizacija. Glede na naše stališče ob obravnavi prejšnje novele tudi s tem nimamo težav.

Ni pa popolnoma jasno, kako bo tehnično urejen dostop do gradiv, ki vsebujejo varovane osebne podatke, kar je v skladu z zakonom. Izločanje dokumentov, ki vsebujejo te podatke, bi bilo po našem mnenju korak nazaj. Pričakujemo, da se bo ob današnji splošni razpravi in morebitni nadaljnji obravnavi zakona našlo primerne rešitve za ta del sprememb. Tretjič, določajo se roki za odločanje arhivske komisije in vlade, glede dostopnosti oziroma nedostopnosti gradiv. Vlada v svojem mnenju sicer opozarja, da so predlagani roki težko izvedljivi. Krščanski demokrati pa menimo, da je prav, da se postavijo realni roki, ki se jih bo mogoče držati. Pozivamo tudi vse sodelujoče, da na arhivsko gradivo gledamo kot na celoto. Le manjši del te celote je tudi ohranjeno arhivsko gradivo Udbe, ki je zelo pomembno in zahtevno. Na žalost pa je bila velika večina tega gradiva uničena, kar je za nas nesprejemljivo kaznivo dejanje.

Nova Slovenija – Krščanski demokrati predlagane spremembe arhivskega zakona načeloma podpiramo, upamo pa, da se bodo v današnji splošni razpravi nekatere predlagane rešitve še dodelane in dopolnile. Poslanci Nove Slovenije bomo predlagano novelo v prvem branju podprli.”