Iva Dimic: Ugotovitve ESČP so ogledalo našega sodnega sistema

DELITE TA
PRISPEVEK
16.09.2015, NSi

big_Iva_Dimic_feb_2015Državni zbor je na zahtevo SDS, NSi in še dveh drugih poslancev na izredni seji obravnaval predlog priporočila v zvezi z ugotovitvami Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) o kršitvah človekovih pravic za Slovenijo. V priporočilu med drugim predlagajo pripravo ukrepov, “ki bodo odpravili možnost zlorab prava in pravosodja”.

Poslanski skupini SDS in NSi, ki sta se jima pridružila še poslanec italijanske narodne skupnosti Roberto Battelli in nepovezani poslanec Bojan Dobovšek, sta obravnavo omenjene problematike zahtevali na podlagi pregleda dela ESČP, iz katerega med drugim izhaja, da je omenjeno sodišče od leta 1959 do lani v 148 sodbah ugotovilo, da je Slovenija kršila človekove pravice. Slednje našo državo glede na število prebivalcev uvršča na drugo mesto med državami članicami ESČP.

Podpredsednica NSi in članica odbora za pravosodje Iva Dimic je v razpravi izpostavila, da slovensko pravosodje potrebuje korenite spremembe in ne le manjše kozmetične popravke. “To poudarjamo v vseh svojih razpravah tako pri obravnavah predlogov novel zakonov s področja pravosodja kot tudi pri razpravah o stanju v pravosodju. Večina ostalih evropskih držav je ob spremembi političnega sistema reformirala sodstvo. Slovenija tega ni storila. Sodstvo ostaja vase zaprt sistem brez sposobnosti samorefleksije. To dokazujejo stališča, ki jih predstavlja vrh sodstva v javnih nastopih. Kršitev človekovih pravic mora biti alarm za sodišča in priložnost zanje, da pregledajo konkretne kršitve, ki so se zgodile ter pripravijo načrt za odpravo takšnih kršitev. Predstavniki sodišč v javnih nastopih zavajajo, da so te kršitve stvar preteklosti, da je sedaj vse drugače, da sojenja v nerazumnih rokih praktično ni več,” je v DZ dejala Iva Dimic.

“V Novi Sloveniji smo nad ugotovitvami Evropskega sodišča za človekove pravice o kršitvah pravic močno zaskrbljeni. Dejstvo je, da so te ugotovitve ogledalo našega sodnega sistema. Za to stanje nihče ne prevzema odgovornosti, ne v sodstvu in tudi ne v politiki. In ravno tu je največji problem. V pravosodju funkcionarji, tako sodniki kot tožilci, dejansko ne odgovarjajo za pravilnost in zakonitost svojega dela. Pri nas imajo funkcionarji težave že s prevzemanjem subjektivne odgovornosti, da ne govorimo o objektivni odgovornosti najvišjih pravosodnih funkcionarjev. Na tem področju se ne moremo primerjati z ostalimi evropskimi državami z utečeno demokracijo,” je v DZ še poudarila Iva Dimic.

Predlagatelji izredne seje DZ, med katerimi je tudi NSi, želijo, da DZ v obliki priporočila sprejme ugotovitev, da stanje na tem področju ni zadovoljivo ter da ogroža vladavino prava. Predlagajo tudi, naj DZ vladi in ministrstvu za pravosodje priporoči preučitev in pripravo ukrepov, “ki bodo odpravili možnost ponovitve takšnih zlorab prava in pravosodja v celoti”.