Iva Dimic: Lokalna hrana brez GSO je za potrošnike najboljša

DELITE TA
PRISPEVEK
02.09.2015, NSi

IvaDimicnaSejiOdbora3Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na redni seji med drugim obravnaval tudi predlog Zakona o omejevanju in prepovedi gojenja GSO. Predsednica tega parlamentarnega odbora in poslanka NSi Iva Dimic, je v svoji razpravi na to temo dejala: »V poslanski skupini Nove Slovenije pozdravljamo predlogo zakona, ki je eden izmed dejavnikov za ohranitev slovenskega kmetijstva in za utrditev prehranske neodvisnosti Slovenije. Posledice velikega vpliva multinacionalk, ki prodajajo semena GSO ter vključno z njimi še fitofarmacevtska sredstva, gnojila in podobno, bi bile zelo daljnosežne in nepredstavljive. Na nas pa je spodbujanje lokalne pridelave hrane ter osveščanje potrošnikov glede pomena lokalno pridelane, bolj kvalitetne in bolj zdrave hrane.«

Spomnila je tudi, da v Sloveniji že imamo krmne mešanice za živali, ki vsebujejo GSO. »Ta predlog zakona bo omogočil, da bodo razmerja med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom jasnejša in da bo posledično slovenski potrošnik ustrezno informiran in bo točno vedel, kakšno prehrano kupuje. Krščanskim demokratom je bistveno, da v Sloveniji spodbujamo pridelavo lastnih, avtohtonih vrst rastlin in posledično semen ter povečamo stopnjo samooskrbe. Ob višjih stroških pridelave in predelave hrane na tradicionalen način pa bo moralo tudi ministrstvo za kmetijstvo s primernimi ukrepi spodbuditi slovenske pridelovalce hrane brez GSO,« je še pojasnila poslanka NSi.