Ljudmila Novak: Predloga proračunov za naslednji dve leti nista ravno razveseljiva

DELITE TA
PRISPEVEK
07.10.2015, NSi

LjudmilaNovak_Matej_Tonin_DZ_maj2015Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino sta na nujnih sejah obravnavala predloga proračunov RS za leti 2016 in 2017. Obeh sej se je kot članica udeležila predsednica NSi, Ljudmila Novak, ki je na seji komisije, ki je obravnavala predlog proračunov za področje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, opozorila zlasti na pomanjkljivost predložene proračunske dokumentacije.

“Ob navedeni oceni realizacije za leto 2015 in predlogih za 2016 in 2017 manjka vsaj še prikaz načrtovanih sredstev za leto 2015 in spremembe v rebalansu proračuna za 2015,” je poudarila predsednica NSi. Ko primerjamo vse te podatke, po njenih besedah vidimo, da predloga proračunov za prihodnji dve leti nista tako dobra, kot se zdi, če bi pogledali le realizacijo za 2015. “Že nekajkrat sem opozorila ministra, da bo Ministrstvo za finance vedno prilagodilo predlog proračuna za naprej realizaciji prejšnjega leta,” je dodala. V tej luči, po oceni Ljudmile Novak, ministrstvo ni bilo najbolj uspešno.  V nadaljevanju razprave je predsednica NSi ministra vprašala o načinih razdelitve predvidenih sredstev na obeh razpisih, za zamejce in za Slovence po svetu: “Potrebno bo opraviti analize, saj se življenjski slog mlajših precej spreminja in sedanji model razdelitve denarja ne ustreza več današnjim razmeram, predvsem pa potrebam prejemnikov,” je izpostavila nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter v zaključku razprave pozvala k pogostejšim sejam komisije ter večji odgovornosti poslancev, članov komisije pri udeležbi na dogodkih za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na nujni proračunski seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino pa je Ljudmila Novak v razpravi izpostavila vprašanje financiranja šolstva v zamejstvu in čezmejne izmenjave učiteljev. Opozorila je na nujnost sodelovanja in upoštevanja drug drugega v dogovorih na relaciji ministrstvo – lokalne skupnosti. Novakova je zaključila razpravo s pozivom ministrstvu, da bolj in bolje informira lokalne skupnosti, v katero smer bodo šle prioritete sredstev iz EU.