Izvršilni odbor

Alojz SOK
član izvršilnega odbora

Andrej ČERNIGOJ
član izvršilnega odbora

Avguštin VIVOD
podpredsednik, ki zastopa člane izven meja RS
 

 
dr. Janez POGORELEC
član izvršilnega odbora

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
članica izvršilnega odbora
 
 
Federico V. POTOČNIK
član izvršilnega odbora

Iva DIMIC
podpredsednica

Jernej VRTOVEC
član izvršilnega odbora

Jože JURKOVIČ
član izvršilnega odbora - predstavnik Zveze seniorjev
 
 
Jožef HORVAT
podpredsednik

mag. Cveto URŠIČ
član izvršilnega odbora

mag. Matej TONIN
vodja poslanske skupine v DZ

Marija ROGAR
članica izvršilnega odbora - predstavnica Ženske zveze

Martin MIKOLIČ
član izvršilnega odbora

Matej HRAST
član izvršilnega odbora - predstavnik Mlade Slovenije

Mojca KUCLER DOLINAR
članica izvršilnega odbora

Robert ILC
glavni tajnik