Izvršilni odbor

Jožef HORVAT
podpredsednik

Iva DIMIC
podpredsednica

Avguštin VIVOD
podpredsednik, ki zastopa člane izven meja RS
 

 
mag. Matej TONIN
vodja poslanske skupine v DZ

Robert ILC
glavni tajnik

Jernej VRTOVEC
član izvršilnega odbora

Alojz SOK
član izvršilnega odbora

Martin MIKOLIČ
član izvršilnega odbora

dr. Janez POGORELEC
član izvršilnega odbora

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ
članica izvršilnega odbora
 
 
mag. Cveto URŠIČ
član izvršilnega odbora

Mojca KUCLER DOLINAR
članica izvršilnega odbora

Andrej ČERNIGOJ
član izvršilnega odbora

Federico V. POTOČNIK
član izvršilnega odbora

Matej HRAST
član izvršilnega odbora - predstavnik Mlade Slovenije

Jože JURKOVIČ
član izvršilnega odbora - predstavnik Zveze seniorjev
 
 
Marija ROGAR
članica izvršilnega odbora - predstavnica Ženske zveze