Vlada na predlog NSi ni želela razbremeniti gasilcev in pomagati podizvajalcem

DELI:
19.05.2016, NSi

poslanci6_anpe_090715Koalicija je na redni majski seji državnega zbora zavrnila noveli zakonov o javnem naročanju in o davčnem potrjevanju računov, ki smo ju pripravili v poslanski skupini NSi.

Veljavni zakon o javnem naročanju sicer omogoča, da naročnik neposredno plačuje podizvajalca, a le v primeru, da se podizvajalec tako vnaprej dogovori z glavnim izvajalcem. “Glavni izvajalec bo sodelovanje podizvajalca v javnem naročilu zagotovo pogojeval s tem, da ta ne bo zahteval neposrednega plačila,” je bil v razpravi prepričan Jernej Vrtovec (NSi) in zato predlagal, naj se v zakon zapiše dolžnost naročnikov, da neposredno plačujejo podizvajalce.

Poleg tega smo v NSi tudi predlagali, naj se v primeru zamenjave podizvajalca zahteva njegovo pisno soglasje. “Če lahko glavni izvajalec enostransko kadarkoli zamenja svojega podizvajalca, ta nikoli nima zagotovila, da bo ostal njegova pogodbena stranka do konca izvedbe javnega naročila,” je dejal poslanec NSi Jernej Vrtovec.

Da bi pridobitev javnega naročila preprečili t. i. inženiring družbam, ki so v postopku samo posrednice, smo v NSi v osnutek zakona zapisali tudi zahtevo, da mora glavni izvajalec najmanj 20 odstotkov javnega naročila izvesti z lastnimi zmogljivostmi. Vendar je predlog zakona vlada zavrnila.

Vladni poslanci so tudi zavrnili novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero bi bila manjša društva in prostovoljna gasilska društva razbremenjena davčnih blagajn.

Za obravnavo na majski seji smo v NSi pripravili predlog novele zakona, s katero bi uporabe davčnih blagajn oprostili gasilska in ostala društva z manj kot 10.000 evrov letnih prihodkov ter kmetije z manj kot 15.000 evrov. Hkrati so predlagali, naj se ukine kaznovanje kupcev, ki ne vzamejo računa za kupljeno blago oz. storitev.

Uvedba davčnih blagajn za manjša društva namreč pomeni nesorazmerno otežitev njihovega delovanja, kar jih sili k omejevanju ali celo ukinitvi njihovih aktivnosti, je v sredo v razpravi dejal podpredsednik NSi Jožef Horvat. Zato naj ti zavezanci še naprej vodijo svoje gotovinsko poslovanje na enak način kot pred uvedbo davčnih blagajn, torej preko virtualnih davčnih blagajn ali preko vezane knjige računov, je predlagal. Koalicija je predlog NSi zavrnila.