V spomin: prof. dr. Peter Vencelj, nekdanji minister za šolstvo in šport (1939 – 2017)

DELI:
01.01.2017, NSi

vencelj_cbSporočamo žalostno vest, da nas je na prvi dan leta 2017 zapustil velik prijatelj Nove Slovenije in njen simpatizer prof. dr. Peter Vencelj, minister za šolstvo in šport v prvi slovenski vladi.

Prof. dr. Peter Vencelj se je rodil 28. maja 1939 v Stražišču pri Kranju, v delavski družini, kot prvi od štirih otrok. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Stražišču, višjo gimnazijo pa na I. Gimnaziji v Kranju. Po maturi leta 1958 se je vpisal na študijsko smer tehnična fizika na univerzi v Ljubljani in diplomiral leta 1963. Po odsluženi vojaški obveznosti je bil pet let zaposlen v razvojnih oddelkih Iskre. Leta 1969 je bil izvoljen v naziv asistenta za mehaniko na Naravoslovno matematičnem oddelku Fakultete za naravoslovje in tehnologijo. Magistriral je s področja fizike snovi, doktorsko delo pa je opravil iz področja mehanike tekočin in turbinskih strojev. Kot redni profesor za mehaniko in tehnično matematiko je organiziral in vodil podiplomski študij iz mehanike na Oddelku za matematiko in mehaniko univerze v Ljubljani, ob ustanovitvi univerze v Mariboru pa je pet let predaval še na Tehniški fakulteti

Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo je bil več let predsednik izvršilnega odbora fakultete, na univerzi pa tudi član več odborov univerzitetnega sveta. Tako se je neprestano srečeval s problemi visokega šolstva v Sloveniji in se boril za drugačen položaj univerze v slovenski družbi. Bil je tudi sodelavec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, kjer je bil več let predstojnik oddelka za mehaniko sodeloval je z Turboinštitutom, pa tudi z nekaterimi podjetji kot so Litostroj, Sava in Iskra.

Ob demokratičnih spremembah leta 1990 je v prvi slovenski vladi prevzel nalogo ministra za šolstvo in šport. V kratkem času dveh let mu je uspelo odpraviti del krivičnih in nedemokratičnih ureditev v slovenskem šolstvu. V letu 1993 je prevzel dolžnost državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve. Med drugim je bil posebno zadolžen za Slovence zunaj slovenske države. Bil je podpredsednik stranke SKD in vrsto let tudi član njenega izvršilnega odbora. Ves čas opravljanja političnih dolžnosti je opravljal tudi profesorsko delo.

Upokojil se je marca 1998 in se posvetil pripravi in vodenju avtobusnih izletov med slovenske skupnosti v sosednjih državah, ki jih je opravil preko dvesto. Udejstvoval se je tudi v Turistični zvezi Slovenije in Gorenjski turistični zvezi, svoj čas pa posvečal tudi različnim organizacijam in združenjem pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine. V letih 1998 – 2002 je bil predsednik društva Slovenskih katoliških izobražencev. Bil je predsednik in kasneje podpredsednik Društva slovensko avstrijskega prijateljstva, ter nekdanji predsednik mednarodne humanitarne organizacije Slovenskega društva Suverenega malteškega viteškega reda SDSMVR. Leta 2015 je prejel tudi naziv častnega občana Mestne občine Kranj.

Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.
Naj počiva v miru.

Pogreb pokojnega prof. dr. Petra Venclja je bil v soboto, 7. januarja, ob 14. uri na kranjskem mestnem pokopališču, udeležila sta se ga tako predsednica NSi Ljudmila Novak kot predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle.