Udeleženci posveta NSi v Celju enotni: Pokojninska reforma in ukrepi za podporo družine so nujni

DELI:
04.02.2017, NSi

PosvetNSiCelje2017Danes je v Celju potekal letni posvet Nove Slovenije, ki se ga je udeležilo več kot 150 predsednikov občinskih in regijskih odborov iz cele Slovenije. Vsebinsko je bil posvet posvečen razpravi o nadaljnjih aktivnostih stranke, potrebnosti pokojninske reforme in razpravi o ukrepih za podporo družine.

Udeleženci so se strinjali, da ima NSi trenutno v javnosti stabilno podporo, ki se giblje okrog 10 odstotkov, javnomnenjske raziskave pa kažejo, da bi NSi na volitvah lahko volilo približno 15 odstotkov volivcev. Po vsebinski plati je stranka NSi najbolj prepoznavna po gospodarskem programu in temeljnih civilizacijskih vrednotah, ki jih zagovarja. Kot je bilo sklenjeno na posvetu bo NSi v prihodnje še dodatno krepila svoj gospodarski programski profil, pripravila pa bo tudi aktivnosti na področju soočanja z demografskimi izzivi (pokojninska in zdravstvena reforma ter ukrepi v podporo družini in rodnosti).

Kot je v izjavi za javnost dejal vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin moramo pokojninsko reformo zasnovati tako, da bo zaposlenemu ob zaključku 40 letne delovne dobe prinesla vsaj 617 evrov pokojnine. »Ko človeka pošiljamo v pokoj, mu moramo zagotoviti normalno preživetje. Če kdo želi ostati na trgu dela, pa mu je to treba tudi omogočiti,” je dejal Tonin in dodal, da je treba delodajalcem zagotoviti davčne olajšave, da lahko iztrošene in starejše delavcev prerazporedijo na lažja in manj zahtevna delovna mesta,« je še pojasnil Tonin in dodal, da je treba pri višini starostne pokojnine upoštevati tudi število otrok.

PosvetCelje2 PosvetCelje3

Glede ukrepov za podporo družini je Tonin pojasnil, da je stranka na tem področju pripravila konkretne ukrepe, ki so zasnovani kot odgovor na demografske trende v Sloveniji, ki so negativni. »Rodnost v Sloveniji namreč znaša 1,5 otrok na mamo v rodni dobi, če pa želimo preživeti bi morala biti rodnost 2,1 otrok,« je pojasnil Tonin.

Udeleženci posveta so v okviru posameznih delovnih skupin sprejeli tudi naslednje zaključke:

Zaključki delovne skupine za ukrepe v podporo družinam:

– Družina in zakonska zveza sta temelj naše družbe. Novi Družinski zakonik ne sme spreminjati njunega osnovnega poslanstva. Družina mora ostati nedotaknjena tudi v Ustavi.

– Rodnost je v Sloveniji prenizka (1,5), zato nujno potrebujemo konkretne ukrepe za več rojstev. Večja dostopnost mladih do služb in stanovanj je nujen začetek.

– Če že, potem bi morali varčevalne ukrepe najprej rahljati na področjih, ki so kakorkoli povezani z družinsko politiko. Jasno je potrebno ločiti družinsko in socialno politiko.

– Izboljšati je potrebno pogoje za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

– Dostop do umetne prekinitve nosečnosti ne sme biti tako lahek. Pred dokončno odločitvijo žensk bi jim morali ponuditi psiho-socialno pomoč.

 

Zaključki delovne skupine za pokojninsko reformo:

– Nova pokojninska reforma je zaradi negativnih demografskih trendov nujna.

– Najnižja pokojnina za 40 let pokojninske dobe brez dokupa ne sme biti nižja kot 617 evrov.

– Nova pokojninska reforma mora uvesti davčne olajšave za delodajalce, ki starejše delavce prerazporejajo na fizično manj zahtevna delovna mesta.

– Državljani morajo imeti možnost dvojnega statusa: ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino morajo pokojnino tudi dobiti v celoti, hkrati pa lahko še vedno ostanejo na trgu dela v polnem obsegu, seveda ob polnem plačevanju prispevkov.

– Nova pokojninska reforma mora pri odmeri višine starostne pokojnine upoštevati tudi število otrok.