Strokovni združenji: NSi-jev predlog zdravstvene reforme je korak v pravo smer

DELI:
02.02.2016, NSi

Zbornica_zdravstvene_Babiske_nege_Slovenije_2_2_2016Vodstvo Nove Slovenije nadaljuje dvostranska srečanja z strokovnimi združenji s področja zdravstva o predlogu zdravstvene reforme, ki smo ga v NSi predstavili konec decembra. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so po sestankih dejali, da je predlog zdravstvene reforme korak v pravo smer in ga načeloma podpirajo. Predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije pa so dejali, da je dokument primeren za nadaljnjo obravnavo, pri tem pa izpostavili, da nasprotujejo privatizaciji zdravstva.

Ivan Eržen z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ob tem dodal, da je pri skrbi za zdravje še posebej pomembna preventiva, zato bi jo bilo smiselno v predlagani reformi še bolj izpostaviti. »V primeru, da ne bomo aktivno skrbeli za preventivo in preprečevanje bolezni, bomo soočeni z povečanim številom bolnikov, kar nam bo, ne glede na način izvajanja zdravstvene dejavnosti, onemogočalo zadostno financiranje tega področja,« je po sestanku v izjavi za javnost dejal Ivan Eržen.

Strokovno_zdruzenje_zasebnih_zdravnikov_in_zobozdravnikov_Slovenije_2016     Nacionalni_institut_javno zdravje

Tudi predsednica Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Helena Mole je dejala, da podpira predlog zdravstvene reforme, ki jo je pripravila Nova Slovenija in ob tem poudarila, da je skrajni čas, da država ustrezno uredi razmerja med državo in koncesionarji, ob tem pa je izpostavila dejstvo, da so koncesionarji pomemben del javnega zdravstva, čeprav bi jih nekateri radi prikazali kot zasebnike. Helena Mole je poudarila tudi potrebo po sodobnejši ureditvi področja zdravstvenih zavarovanj, čemur je v predlogu reforme veliko pozornosti namenila tudi NSi.

Predstavniki Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije so predlog zdravstvene reforme ozančili kot primeren za nadaljnjo diskusijo in nadgradnjo, nasprotujejo pa privatizaciji zdravstva oz. preoblikovanju javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe ter možnosti, da bi zavarovalnice prosto tržile zdravstvene storitve.