Stališče NSi v zvezi z bančno luknjo: Potrebujemo boljši nadzor nad poslovanjem bank

DELI:
29.06.2016, NSi

Simbolicna_DZ_junij2016Državni zbor danes obravnava predlog priporočila v zvezi s postopki odkrivanja in preiskovanja t. i. bančne kriminalitete. Kot je v stališču NSi dejala Iva Dimic, je potrebno nadzor nad bankami izboljšati. “V Novi Sloveniji smo večkrat poudarili, da v preteklosti Banka Slovenije svoje nadzorne funkcije ni opravila in posledica tega je bil nastanek bančne luknje,” je pojasnila.

Podpredsednica NSi je dejala, da je dejstvo, da zaradi slovenske zakonodaje niti guvernerja niti viceguvernerjev ni mogoče poklicati na odgovornost – ne zaradi nezakonitega dela in tudi ne zaradi hujše kršitve dolžnih ravnanj ali njihove opustitve oziroma jih ni mogoče zaradi tega razloga predčasno razrešiti z njihove funkcije. »Priče smo že bili, ko so člani Sveta Banke Slovenije v svojih letnih poročilih in ustnih pojasnilih zavajali nas, poslance, in tudi javnost. Spomnimo se zatrjevanja prejšnjega guvernerja dr. Marka Kranjca in tudi viceguvernerjev, da imamo trden in zanesljiv bančni sistem in da ni nobenih razlogov za skrb. Poslanci smo takim poročilom Banke Slovenije seveda morali verjeti, saj nimamo možnosti preverjanja resničnosti takih poročil zaradi instituta bančne tajnosti. In za takšno zavajanje javnosti in poslancev noben član Sveta Banke Slovenije nikoli ni in ne bo odgovarjal, saj za to ni zakonskih podlag. Ali je obstoj takega nadzornika nad poslovnimi bankami potem sploh smiseln?,« se je še vprašala Iva Dimic.

Sedanje stanje slabih kreditov v naših pretežno državnih bankah pa je še vedno skoraj 6 milijard evrov, čeprav je bila za upravljanje s slabimi krediti ustanovljena DUTB in so imele banke možnost očiščenja svojih bilanc in prenosa vseh slabih terjatev na slabo banko. Sledi logično vprašanje, zakaj tega niso storile. Glede na kritično stanje v bančništvu bi pričakovali, da bo Banka Slovenije sprejela vse potrebne ukrepe, ki jih ima na voljo v skladu z Zakonom o bančništvu, in s tem preprečila nastanek nove bančne luknje.

Izpostavila je tudi prizadevanja NSi , da se uzakoni možnost, da bo Računsko sodišče pristojno za revidiranje smotrnosti in gospodarnosti poslovanja Banke Slovenije in tudi za podajo predloga za razrešitev člana Sveta Banke Slovenije, če se ugotovijo hujše kršitve. »Brez dvoma je danes področje odgovornosti nadzornikov nad bančnim sistemom v naši zakonodaji nezadostno urejeno. Tudi politična kadrovanja nadzornikov in članov uprav v državnih bankah terjajo odgovornost tistih, ki so jih predlagali. Krščanski demokrati smo prepričani, da gre pri tem za tipičen primer sistemske korupcije, za kar je odgovoren tudi predsednik Vlade, ki doslej ni reagiral in ukrepal,« je dejala Dimiceva in spomnila na primer Islandije, ki je pokazal, da v kolikor obstaja resnična volja in interes za reševanje bančne luknje in s tem povezanega bančnega kriminala, potem se poiščejo takojšnje rešitve in uvedejo sodni postopki.

V zaključku je Iva Dimic pozvala na takojšnje inkriminiranje sistemske korupcije in vseh njenih pojavnih oblik. »V nasprotnem primeri namreč tudi odgovorni za nastanek druge bančne luknje za svoje dejanja in odločitve ne bodo odgovarjali. Če bomo čakali na sodno prakso, kot pravi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, gospod Darko Majhenič potem ohranjamo status quo in puščamo na stežaj odprta vrata«, je še dejala Iva Dimic.