Predlog NSi za boljši nadzor v bankah podpira tudi Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

DELI:
25.05.2016, NSi
big_JH_sejaOdboraEU_marec2014

Fotografija: Državni zbor

Poslanec NSi Jožef Horvat je danes na komisiji državnega sveta predstavil predlog Zakona o bančništvu, ki osebam, ki so v preteklosti sodelovale pri kopanju bančne luknje preprečuje nastop funkcije člana nadzornega sveta banke.

Predlog zakona je vložila Nova Slovenija, z namenom, da enkrat za vselej prepreči množične nepravilnosti v nadzornih svetih bank. Čudi nas, da je identično rešitev (copy – paste) v zakonodajni postopek takoj za Novo Slovenijo vložila tudi vlada v Zakonu o reševanju in prisilnem prenehanju bank. Še bolj nas čudi, da vlada rešitve Nove Slovenije ne podpira.

Predlog zakona v bančni sistem vnaša stabilnost. S predlogom zakona tudi sledimo specifičnim priporočilom Evropske komisije. Z njim predlagamo, da osebe, ki so se v preteklosti po kazalniku nedonosnih terjatev izkazale kot podpovprečne, ne smejo opravljati funkcije člana nadzornega sveta banke. Pri tem upoštevamo tako primerjavo s slovenskim bančnim sistemom kot tudi z bančnim sistemom Evropske monetarne unije.

V NSi smo veseli, da je Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance naš predlog soglasno podprla.