O argumentih proti spremenjenemu ZZZDR z Ljudmilo Novak tokrat v Šentvidu pri Lukovici

DELITE TA
PRISPEVEK
11.12.2015, NSi

Okrogla_miza_Lukovica2Še en pogovor v nizu dogodkov, na katerih Nova Slovenija poudarja pomen družine kot osnovne celice zdrave družbe, je potekal sinoči, tokrat v Šentvidu pri Lukovici. V pogovoru so sodelovali predsednica NSi Ljudmila Novak, zakonca Silva in Milan Matos, dr. France Cukjati, predsednik Sveta SDS ter Mojca Škrinjar, nekdanja državna sekretarka na šolskem ministrstvu.

Rdeča nit večera je prepletala vse najvišje vrednote krščanskih demokratov – trdno slovensko tradicionalno družino, v kateri imajo osrednjo vlogo otroci. Otroci, ki jim Ustava RS zaradi njihove nemoči in ranljivosti, namenja posebno skrb in varstvo pred vsemi vrstami zlorab in nasilja. In ravno sprememba Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pomeni takšno nasilje nad otroci, nad njihovo pravico, da polno in zdravo odraščajo v družini z materjo in očetom. Gre za spoštovanje zakona narave, ki velja, odkar obstaja človeštvo.

Predsednica NSi Ljudmila Novakje posebej izpostavila, da s takšno redefinicijo zakonske zveze in s tem družine, rušimo svoje temelje, ki ohranjajo človekovo bit. Sprememba namreč tako radikalno posega v naravno nedotakljivost spočetja, v svetost in dostojanstvo otrok, da ji mora vsak razumnik oporekati, če seveda ščiti koristi otrok in ne odraslih. Poudarila je, da je pomen zakonske zveze v zasnovanju družine. Novela zakona tega ne spreminja, torej ohranja dejstvo, da je bistvo zakonske zveze zasnovanje družine. In pri tem nihče ne more zanikati in spremeniti povsem naravnega dejstva, da se ljudje rojevamo dveh spolov in da le dva različna spola, torej mož in žena, lahko po naravni poti spočneta novo življenje. V zakonski zvezi dveh istospolnih oseb takšno življenje nikoli ni in nikoli ne bo moglo nastati. Tudi Ustava RS v 53. členu kot temeljno svoboščino varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to potrebne pogoje. Kakšne pogoje ustvarja država, ki istospolnim osebam tudi na področju starševstva daje povsem enake pravice kot moškemu in ženski?

Posledice sprejetja zakona: Si bodo otroci lahko sami določali spol?

Zakon ostaja nespremenjen tudi v 3. odstavku 4. člena, ki določa, da roditeljska pravica pripada skupaj očetu in materi. Izhaja iz starševstva. Gre za očitno nasprotje tega določila z novo definicijo zakonske zveze, kajti roditeljska pravica izhaja iz besede »roditi«, kar je dano le moškemu in ženski kot očetu in materi.

Z opustitvijo omembe moškega in ženske kot moža in žene, zanikamo obstoj dveh spolov. »Se zavedamo, kaj to pomeni? Teorija spolov? Da si bodo otroci v dobi odraščanja sami določili spol, ne glede na to, kakšnega spola so bili rojeni? Resnično se sprašujem, kje so meje? Kje so vsi tisti, ki so jih polna usta otrokovih pravic in njihovih koristi?« S temi besedami je predsednica poudarila vse neslutene posledice, ki se jih v tem trenutku mnogi sploh ne zavedajo.

Dr. France Cukjatije poudaril, da je poseg v naravo družine največji zločin, saj vse raziskave, opravljene v državah, kjer so dovolili poroke istospolnih oseb in jim priznali vse pravice kot jih imajo moški in ženske v zakonski zvezi, kažejo na strašljive posledice pri odraščanju otrok v istospolnih zakonskih zvezah. Žal v Sloveniji s temi raziskavami nismo seznanjeni. Ne moremo biti, ker jih mediji enostavno ne objavljajo.

Okrogla_miza_Lukovica     Okrogla_miza_Lukovica3

Zakonca Silva in Milan Matossta pogovoru dodala izjemno pomemben psihološki vidik odraščanja otrok kot najbolj ranljive skupine, ki sama ne more odločati o svojih pravicah, zato ne smemo dopustiti, da v njihovem imenu odločajo odrasli, tako, da zagovarjajo izključno svoje koristi.

Zaključna misel: Pojdimo na referendum in poslušajmo svojo vest in zdravo pamet!

Da sprememba zakona posledično na široko odpira vrata nedopustnim spremembah šolskega kurikuluma, negiranju ugovora vesti ter vprašanju vzgoje naših otrok, je izpostavila Mojca Škrinjar. Zaključna misel pogovora je bila: “Pojdimo na referendum in poslušajmo svojo vest in zdravo pamet. Ne skušajmo spreminjati nekaj, kar nam je bilo dano. Zakon narave vedno zmaga, le hude in nepopravljive posledice pušča za seboj.” Tukaj je treba postaviti mejo in narediti piko. Dejstvo je, da ni vse sprejemljivo. Nikoli. Zakaj? Ker tako enostavno je. Ker je sprememba zakona v nasprotju z zakonom narave, prav toliko pa tudi v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in s prepričanjem ter vestjo večine Slovencev.

O ZZZDR pred referendumom tudi v Slovenskih Konjicah in Sevnici

Podpredsednik NSi Jožef Horvat se je okrogle mize o enaki tematiki v četrtek udeležil  v Slovenskih Konjicah, podpredsednica stranke in poslanka Iva Dimic pa okrogle mize v Sevnici.

JH_Slovenske_konjice     IvaDimic_okrogla_miza