NSi predlagala ukrepe za izboljšanje družinske politike

DELI:
26.04.2017, NSi

V NSi z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih predlagamo tri bistvene rešitve. Vrnitev najvišje višine izplačila starševskega nadomestila na raven pred sprejetjem ZUJF, odprava omejitve višine starševskega nadomestila in višine starševskega dodatka. Prav tako predlagamo ponovno uvedbo univerzalne pravice do pomoči ob rojstvu otroka in pravice do dodatka za veliko družino. »To so trije zelo konkretni, zelo jasni predlogi,« je pojasnil vodja poslanske skupine NSi Matej Tonin.

Vlada sprošča varčevalne ukrepe, a pozablja na družine

»Vlada Mira Cerarja v zadnjem letu veliko govori o izboljšanju gospodarskih razmer v državi. Sprošča številne varčevalne ukrepe in hkrati viša proračunske odhodke na številnih področjih, posluha za pomoč in razumevanje družinam pa žal ni,« je povedala poslanka NSi Iva Dimic in dodala: »Zato v NSi ocenjujemo, da bi se sproščanje varčevalnih ukrepov moralo začeti pri družinah. Demografska slika Slovenije je namreč izjemno slaba, ena najslabših v Evropski uniji. Za normalno delovanje države oziroma vseh njenih podsistemov bi v naslednjih letih potrebovali približno 30 tisoč rojstev letno, žal pa ne dosegamo niti števila 20 tisoč. Trend rojstev v Sloveniji je padajoč, zato moramo nekaj ukreniti in v NSi imamo ustrezne predloge.«

V NSi želimo varovati družino

Predlagane rešitve NSi zasledujejo načela varovanja družine, materinstva, očetovstva, otrok in mladine. Prav tako sledimo ciljem otrokove koristi in zasledujemo načelo dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema ter pravične razdelitve dobrin.

»Glavni nameni in cilji našega predloga Zakona o starševskem varstvu in družinskih so: omogočiti družinam optimizacijo družinskih proračunov in ustrezen socialno-ekonomski položaj; uveljaviti pravičnejšo porazdelitev javnih financ; spodbuditi domačo potrošnjo; pomagati staršem, da bodo lažje usklajevali družinsko in poklicno življenje in se posledično odločali za rojstvo več otrok,« je predlog krščanskih demokratov še povzela poslanka Iva Dimic.