NSi o Beli knjigi pokojninskega sistema: Predlog izvzema upoštevanja otrok je nesprejemljiv!

DELI:
13.04.2016, NSi

Upokojneci_2016Krščanski demokrati se zavedamo, da demografskega pritiska, kakršen se obeta, pokojninski sistem ne bo zmogel. Zato pozdravljamo Belo knjigo o pokojninah, ki je bila danes predstavljena. V NSi bomo predstavljeno Belo knjigo o pokojninah podrobno preučili in podali celovito mnenje glede predlaganih rešitev. Že hiter pregled nekaterih predlaganih rešitev pa terja odziv, ki ga podajamo v nadaljevanju:

Krščanski demokrati že v svojem programu navajamo, da bo dvig upokojitvene starosti nujen ukrep. To je eden izmed nosilnih predlogov bele knjige. Vendar pa opozarjamo, da samo dvig zakonsko določene upokojitvene starosti ne bo rešil problemov, povezanih z gospodarsko rast in zaposlovanje, ki pa jih v mandatu te vlade, žal, še ne vidimo.

Ukrep je krivičen do žensk oz. mater in družin

V Novi Sloveniji ostro nasprotujemo predlogu iz Bele knjige, ki bi izvzel možnosti zniževanja zakonsko določene upokojitvene starosti na račun skrbi za otroke in dela podporo za uveljavitev najvišjih standardov družinske politike tudi skozi pokojninski sistem.

Zadržani smo tudi do predloga podaljšanja pokojninske osnove za izračun višine pokojnine na 34 zaporednih najugodnejših let. To bi dejansko pomenilo upoštevanje skoraj celotne zavarovalne dobe posameznika, kar bi lahko posameznikom zelo znižalo višino pokojninske osnove. Ob upoštevanju tega predloga bo po našem mnenju tudi nemogoče doseči želeno ciljno razmerje, kot je bilo danes povedano na novinarski konferenci ministrstva, odmerjenih pokojnin iz prvega stebra z našo zadnjo plačo med 60 in 70 odstotki.

Logično je pričakovati podporo vlade pri rešitvi NSi glede dvojnega statusa upokojencev

Veseli nas, da je ministrstvo končno prisluhnilo tudi pozivom in rešitvam NSi, da uredi problem dvojnega statusa upokojencev. V Beli knjigi je namreč predlagana enaka rešitev, kot jo je z novelo zakona v parlamentarno proceduro nedavno vložila poslanska skupina NSi – t.j., da se upokojencem omogoči opravljanje dela po upokojitvi in hkratno prejemanje polne pokojnine, ko izpolnijo »polno« upokojitveno starost, če ob tem plačujejo polne prispevke.

Glede na situacijo je torej upravičeno pričakovati, da bosta vlada in vladna koalicija v parlamentu predlog NSi potrdili in se s tem izognili nepotrebnemu zavlačevanju z rešitvijo perečega problema, ki se kaže tudi v množičnem zapiranju S.P.-jev, na kar kažejo podatki Statističnega urada RS.

Krščanski demokrati bomo v javni in parlamentarni razpravi o bodoči reformi pokojninskega sistema konstruktivno sodelovali, nikakor pa ne bomo pristali na znižanje standardov s področja družinske politike. Pričakujemo tudi, da bo ministrstvo upoštevalo najširši nabor pripomb, ki bodo podane tekom javne razprave.