Nizka rodnost in staranje prebivalstva zahtevata hiter in resen odziv vlade

DELI:
29.11.2016, NSi

slovenija 09.07.2015, Matej Tonin, poslanec, NSi, foto: Anze Petkovsek»Slovenija se sooča z izjemno negativnimi demografskimi trendi, na katere se kot država ne odzivamo in prilagajamo. Skrajni čas je, da reagiramo!,« je na seji parlamentarnega odbora za delo dejal Matej Tonin. Kot je pojasnil, poslanska skupina NSi s sklicem te nujne seje parlamentarnega odbora želi ponovno opozoriti na slabe demografske kazalce in poziva vlado k pravočasnemu ukrepanju.

Tonin: Vlada do bistvenih problemov ne sme ostati ravnodušna

Vodja poslanske skupine NSi je uvodoma dejal, da se je pred nekaj leti na Finskem lahko sem prepričal, kako deluje parlamentarni odbor za prihodnost, ki so ga ustanovili v času krize, da bi pripravili ustrezno strategijo, ki bi Finsko ponovno povzdignila med uspešne države. »Tudi v Sloveniji bi potrebovali več razprav o prihodnosti. Velik problem je nizka rodnost. Trdim, da si Slovenija ne more privoščiti odsotnosti družinske politike in brezbrižnosti do tega problema. Tudi staranje prebivalstva ima velike socialnoekonomske posledice na zdravstveni in pokojninski sistem, izobraževanje in trg dela,« je stanje povzel Tonin in postregel s podatki: »Leta 2025 bo več kot 20 odstotkov evropskih prebivalcev starih 65 let ali več, zlasti pa se bo povečalo število starostnikov v starosti 80 let in več.« Dodal je, da so pritiski na pokojninsko blagajno že danes zelo visoki, analize med evropskimi državami pa kažejo, da je slovenski pokojninski sistem žal eden najmanj vzdržnih v Evropi. Kot je opozoril, imamo danes razmerje med zavarovanci in delovno aktivnim prebivalstvom približno 1,37 zavarovancev, leta 2060 pa naj bi število upokojencev že preseglo število zavarovancev.

delez_starih_preb stevilo_upokojencev_zavarovancev delez_pokojnin

Potrebujemo urejen sistem oskrbe starejših

Tonin je izpostavil tudi na pomanjkanje urejenega sistema dolgotrajne oskrbe oz. oskrbe starejših »V Sloveniji dolgotrajna oskrba še ni sistemsko urejena, pač pa se zagotavlja v okviru različne zakonodaje oz. preko ločenih sistemov socialne varnosti (zaščite). Posledica je razdrobljeno financiranje, ki povzroča nepreglednost in neučinkovito izrabo virov. V zadnjih desetih letih se zelo hitro povečujejo neposredni izdatki iz žepa, ki povečujejo problem dostopnosti, naraščajo pa bistveno hitreje kot v zdravstvu. Zakon, ki bo urejal to področje, je v pripravi že vrsto let, zadnji osnutek zakona pa je bil po podatkih UMAR v javni razpravi leta 2010. Dolgotrajna oskrba je področje, ki je v velikem porastu in se bo v prihodnosti še dodatno širilo,« je bil kritičen Tonin.

V zaključku je opozoril tudi na potrebo po modernizaciji trga dela, kjer se kaže zlasti nuja po prilagoditvi izobraževalnega sistema. »Spremembe bi morale biti usmerjene k večji učinkovitosti, krajšanju časa izobraževanja in predvsem odgovarjanju na potrebe družbe. S tem bi okrepili tudi medgeneracijsko sodelovanje. Predlagatelji izredne seje ocenjujemo, da je mogoče s celovitimi ukrepi ustrezno odgovoriti na navedene izzive,« je dejal Tonin.

Poslanska skupina NSi je v sprejem predlagala tudi naslednja priporočila, ki pa jih poslanci niso sprejeli:

  1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da na podlagi dokumenta Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice do 1. 6. 2017 pripravi celostni odziv v obliki strateških dokumentov, in sicer Strategijo dolgožive družbe, Resolucijo o družinski politiki in Strategijo migracij v povezavi s razvojem trga dela. 
  2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo ter ga do 1. 6. 2017 predloži Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem. 
  3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da do 1. 1. 2017 javnosti predstavi izhodišča reforme zdravstvenega sistema, ki bo vključevala rešitve za dolgoročno vzdržnost financiranja zdravstva in bo zastavljena tako, da bo potekala sočasno s spremembami pokojninskega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. 
  4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da pri obravnavi proračunov od vključno leta 2019 naprej ustrezno načrtuje in prikaže sredstva za ukrepe, ki bodo sprejeti kot odziv na dokument Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice.