Ljudmila Novak: Uporabniki knjižnic potrebujejo kvalitetne in sodobne storitve

DELITE TA
PRISPEVEK
04.11.2015, NSi

LNovak_november2015Parlamentarni odbor za kulturo je danes obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Zakona o knjižničarstvu. Nova Slovenija je v dogovoru z Društvom pisateljev Slovenije ter nekaterimi drugimi društvi vložila amandmaja k 20. in 30. členu predloga zakona, s katerima se predlaga natančnejša opredelitev knjižničnega nadomestila in delovnih štipendij ter se določa krajši, trimesečni rok za pripravo podzakonskih aktov v zvezi z navedenima področjema.

Podpredsednica omenjenega odbora Ljudmila Novak, ki je tokratni seji predsedovala, je v okviru razprave poslancev povedala: “Vsebina zakona je za laike zahtevna, ampak kot uporabniki vsi želimo kvalitetne knjižnične storitve. Obžalujem, da po treh letih usklajevanja in iskanja rešitev, predlog zakona ne odgovarja zahtevam današnjega časa na področju knjižnične dejavnosti. Zakon bi moral biti nekaj korakov pred dejanskim stanjem v knjižničarstvu, a očitno temu ni tako. Škoda je, da se te spremembe dejansko nihče ne veseli,” je pojasnila in dodala:
Knjižnice bi morale biti napredne ter vir znanja, hkrati pa bi morale vsem uporabnikom omogočati izpopolnjevanje, širjenje obzorij ter kvalitetno preživljanje prostega časa. V tej luči pozivam ministrico, da takoj po sprejemu teh dopolnitev in sprememb pristopi k pripravi novega, sodobnega zakona, ki bo področje knjižničarstva uredil celovito in pregledno.”