Ljudmila Novak opozorila, da je potrebno slovenščino bolje zaščititi

DELI:
06.10.2016, NSi

big_LNovakNaSejiOdbora6Predsednica NSi Ljudmila Novak je sodelovala v razpravi o ureditvi statusa študentskih organizacij in o visokem šolstvu, kjer je opozorila zlasti na to, da je potrebno rabo slovenskega jezika bolj odločno zaščititi.

Poslanci so na pristojnem parlamentarnem odboru obravnavali novelo zakona o visokem šolstvu, kjer je predsednica NSi dejala: »V NSi menimo, da je pri obravnavi novele Zakona o visokem šolstvu potrebno z vso skrbnostjo obravnavati ureditev položaja slovenščine, ki je po našem mnenju najpomembnejše področje tega predloga. Slovenščina je jezik majhnega, dvomilijonskega naroda, ki je demografsko ogrožen, zato zavračamo tezo nekaterih, predvsem poslancev SMC, da novela ureja še druga, bolj pomembna vprašanja. V Novi Sloveniji smo k zakonu vložili amandma, ki ščiti položaj in razvoj slovenščine in smo ga pripravili skupaj s strokovnjaki, ki ga tudi močno podpirajo. V kolikor bo naš amandma sprejet, smo pripravljeni podpreti tudi novelo. Zaradi številnih pomislekov in nejasnosti pa krščanski demokrati podpiramo predlog za javno predstavitev mnenj.«

Ministrstvo naj zagotovi večji nadzor nad poslovanjem študentskih organizacij

Kot je dejala Ljudmila Novak smo se v NSi zelo posvetili tudi analizi predloga zakona o skupnosti študentov. »Skozi javno razpravo se je pokazalo, da je v trenutni organiziranosti precej vrzeli in nedoslednosti, na drugi strani pa so predvsem študentski klubi iz vse Slovenije opozorili, da bi jim predlog zakona prinesel številne težave in omejitve pri delovanju. Glavni namen študentske organiziranosti ne sme biti “vrtenje denarja”, ampak odgovarjanje na potrebe študentov. V teh organizacijah (ŠOS in ŠOU) upravljajo z velikimi vsotami in preveč področij je pomanjkljivo urejenih,« je pojasnila in dodala:

»Glede na to, da pri tem zakonu dve nasprotni študentski skupini ne moreta najti skupnega jezika,  menimo, da je pristojno ministrstvo najbolj odgovorno za to, da pripravi nov predlog, usklajen z najširšim krogom deležnikov. Še posebej pa mora zagotoviti nadzor nad poslovanjem. Prav tako se ne sme omejevati možnosti študentov kandidirati na volitvah, kjer naj bi tudi bilo precej nepravilnosti. Zakona ne bomo podprli, bomo pa pozorno spremljali delo ministrstva pri pripravi novega zakona o skupnosti študentov in pričakujemo, da se bodo držali lastnih zavez.«