Ljudje naše pravosodje prepoznavajo kot zaščitnika goljufov

DELI:
07.09.2016, NSi

SejaDZ_Iva_Dimic_marec2016_vir_DZNa današnji seji parlamentarnega odbora za pravosodjeje poslanka NSi Iva Dimic poudarila, da Nova Slovenija na področju pravosodja že cel mandat opozarja na velike vrzeli, ki pa jih zaradi pravne varnosti oziroma pogostega spreminjanja zakonov ni mogoče zapolniti na hitro in brez sistemskega urejanja tega področja, kar je v prvi vrsti naloga vlade.

»Posledica neučinkovitega dela vlade na tem področju je, da so volivci sami v Državni zbor vložili predlog zakona, ki posega v način dela in odgovornost sodstva. Tega gotovo ne bi storili, če njihovo zaupanje ne bi bilo na tako nizki stopnji, kar vidimo iz vseh javnomnenjskih raziskav, kjer ljudje naše pravosodje prepoznavajo kot zaščitnika goljufov. Predlog Zakona o vzpostavitvi javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju torej skuša odpraviti nekatere najbolj vpijoče pomanjkljivosti in anomalije pravosodnega sistema. V tej luči ga v Novi Sloveniji pozdravljamo, saj prinaša nekatere dobre rešitve, na katere sami opozarjamo že dalj časa,« je dejala Iva Dimic.

Potrebujemo civilno odgovornost sodnikov in državnih tožilcev

Ena takšnih je sodba s poimensko navedbo sestave senata sodišča, glasovanja in morebitnega ločenega mnenja, s čimer se v Zakonu o sodiščih vzpostavlja enotna praksa, tako kot pri Ustavnem sodišču RS, prav tako nadomestitev klasičnega zapisnika o glavni obravnavi z digitalnim. »Pozdravljamo tudi predloge, ki v Zakon o sodniški službi in Zakon o državnem tožilstvu skušajo vnesti civilno odgovornost sodnikov in državnih tožilcev v primeru, če le ti pri svojem delu namenoma ali iz hude malomarnosti, s samovoljnim ravnanjem oziroma s kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin povzročijo škodo tretjim osebam. Vemo namreč, da naše pravosodje v širšem pomenu besede ni sposobno samorefleksije,« je še pojasnila Iva Dimic in dodala:

»Brez korenitih sprememb, ki bodo pripomogle h kvalitetnejšemu pravosodju in k večji stopnji zaupanja, žal, ne bo šlo. Takšne spremembe pa predhodno terjajo tudi ustavne spremembe in pa spremembe, ki bodo ne le na deklarativni ravni, pač pa tudi na izvedbeni ravni zagotavljale odgovornost pravosodnih funkcionarjev.

Zadnji noveli Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi sta sicer prinesli določitev nekaterih kriterijev za imenovanje sodnikov, še vedno pa nimamo mehanizma za ugotavljanje odgovornosti za odločanje Sodnega sveta. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je ravno odgovornost na najvišjih funkcijah v vseh pravosodnih organih, najbolj bistvena. Odločanje Sodnega sveta mora biti transparentno in dostopno javnosti. Njihove odločitve morajo biti jasno in podrobno obrazložene. Vsak član Sodnega sveta mora nositi polno odgovornost za vsak glas v vsaki konkretni zadevi.«

Poglejmo le sestavo Sodnega sveta, ki Državnemu zboru predlaga imenovanje sodnikov: večino imajo sodniki – torej sodniki preko svoje predlagateljske funkcije v Sodnem svetu dejansko imenujejo sami sebe, če upoštevamo dejstvo, da DZ sodnike imenuje zgolj formalno! Ker je skrb za neodvisnost in samostojnost sodišč in sodnikov ter zagotavljanje javnega ugleda sodstva prav funkcija Sodnega sveta, bo potrebno s spremembo Ustave njegovo sestavo spremeniti tako, da sodniki v njem ne bodo imeli večine.

Dimiceva: Neodvisnost sodnikov ne sme pomeniti njihove nedotakljivosti!

Poslanka Dimiceva je opozorila tudi na problem mandata sodnikov. »Prav je, da sodniki lahko odločajo neodvisno od vsakokratne aktualne oblasti, vendar pa ta neodvisnost ne sme pomeniti njihove nedotakljivosti! Ravno zato je pomemben nadzor nad opravljanjem njihovega dela. Nadzor bi moral po našem mnenju vključevati spremljanje časovnega poteka postopkov in upoštevanje nizkega odstotka sodb, ki padejo na višji stopnji,« je povedala zbranim na odboru in dodala, da bi morali iz tega razloga razmisliti npr. o daljši preizkusni dobi za sodnike, preden bi jih imenovali za trajni mandat, ali pa uvesti učinkovit sistem njihovega napredovanja, tako da bi napredovali le najboljši in najučinkovitejši.