Kongres NSi sprejel štiri kongresne izjave

DELITE TA
PRISPEVEK
21.11.2015, NSi

AS2A0329

Kongres NSi je ob koncu današnjega zasedanja sprejel štiri kongresne izjave – dve se nanašata na nosilni temi kongresa, dve pa sta bili sprejeti v povezavi z aktualnimi dogodki v Sloveniji in svetu. Objavljamo jih v nadaljevanju.

V kongresni resoluciji glede ukrepov za nižje davke izpostavljamo potrebo po zmanjšanju davčnega bremena državljanov in po vzpostavitvi pogojev za razcvet podjetništva. Na to temo je zbrane na kongresu nagovoril tudi nekdanji generalni direktor davčne uprave mag. Ivan Simič.

Ključne predlagane spremembe na področju zdravstva, o katerih je na kongresu spregovori nekdanji minister za zdravje Dorjan Marušič, pa se nanašajo na sistemske spremembe v načinu delovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V NSi želimo vzpostaviti predvsem konkurenčnost pri obveznem zdravstvenem zavarovanju in med izvajalci zdravstvenih storitev.

V kongresni resoluciji glede referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi se stranka opredeljuje proti predlagani ureditvi, saj ta “osebne želje odraslih postavlja pred temeljne pravice in dobrobit otrok”. Med bistvenimi predlogi za rešitev migrantske problematike pa so ustrezno zavarovanje schengenske meje ter zaostritev registracijskih postopkov in azilne zakonodaje.

– Kongresna izjava Konkretni ukrepi za nižje davke

– Kongresna izjava Konkretni ukrepi za varno zdravje

– Kongresna izjava Imam pravico do mame in očeta!

– Kongresna izjava Konkretni predlogi pri iskanju rešitev migrantske krize