Kmetijstvo na poti v prepad, minister Židan pa namesto rešitev daje le prazne obljube

DELI:
06.07.2016, NSi

OZP_Jozef_Horvat2016»Cene kmetijskih proizvodov padajo in sicer za približno 4,5 odstotka v letu 2015 v primerjavi z letom 2014. Močno se znižuje izvoz živih živali, povečuje pa se njihov uvoz, kar ni dobro. Ta slab trend kaže, da je nekaj narobe v prašičereji in govedoreji,« je dejal Jožef Horvat na parlamentarnem odboru za kmetijstvo, kjer so poslanci razpravljali o jesenskem poročilu o kmetijstvu za leto 2015.

Kot je dejal podpredsednik NSi, mora biti poročilo s statističnimi podatki podlaga za oblikovanje ukrepov kmetijske politike, ki bi vodili v izboljšanje stanja slovenskega kmetijstva. »Šele tako bi lahko kvalitetno preverili uspeh ministrstva oziroma vseh odgovornih za kmetijstvo v Sloveniji. Slovensko kmetijstvo je specifično. Slovenski kmet je skozi zgodovino prehodil strmo pot in številne udarce. Eden izmed rezultatov tega so majhne, razdrobljene kmetije oziroma posesti, ki so na ali žal pod robom rentabilnosti. Dobro je le, da je izvozna bilanca vseh kmetijskih proizvodov zaenkrat še pozitivna. Podrobna analiza posameznih področij pa bi pokazala težave, kot je na primer ogromen uvoz sadja,« je še dodal.

Zadnja sprememba skupne kmetijske politike je močno udarila slovensko kmetijstvo.

Horvat je opozoril tudi na žalostno sliko nekdaj največjega strnjenega nasada vinogradov pri nas, Lendavskih goric, ki danes glede na GERK-e obsegajo le še okoli 250 ha v primerjavi z nekdanjimi 700 ha. »Minister bi zadevo verjetno reševal z ustanovitvijo še kakšnega državnega podjetja, ampak to ni prava pot. Krščanski demokrati glede na svoj program predlagamo in delamo za to, da se bi okrepilo družinske kmetije. Minister bo sicer rekel, da je na voljo veliko ukrepov, mi pa ga sprašujemo, ali so ukrepi primerni in kakšna je sploh absorpcijska sposobnost slovenskega kmeta zanje,« je dejal poslanec NSi in izpostavil tudi problem previsokega števila divjadi, ki kmetom dela škodo. »Stalež divjadi v slovenskih gozdovih bi bilo po našem mnenju treba nujno vrniti na raven leta 1985. Krščanski demokrati smo tudi na to temo že sklicali nujno sejo odbora, pa bo glede na neaktivnost odgovornih potrebna še kakšna seja,« je dejal.

Ukinitev mlečnih kvot kmete prignala na rob obstoja – vlada še vedno brez posluha za težave

Nova Slovenija – krščanski demokrati pa ob robu včerajšnjega posveta v Državnem svetu Mlečna kriza – kako jo rešiti? ponovno opozarjamo tudi na odgovornost ministra Židana ko gre za ukinitev mlečnih kvot. Ukinitev mlečnih kvot ni od danes, ni od včeraj, ampak se je zanjo vedelo že leta 2007! Zdaj pa je ukinitev nesrečno sovpadla še z ruskim embargom in zmanjšanjem izvoza mleka na azijske trge. Kaj je minister napravil, da bi bilo slovensko kmetijstvo na te razmere vsaj v temelju pripravljeno? Vsakič, ko smo krščanski demokrati opozarjali na grožnje, smo dobili odziv v smislu, da se bodo težave reševale takrat, ko bodo nastale.

Vsi vemo, da je škoda nekajkrat hujša, kadar na izredne razmere nismo pripravljeni. Najbolj pa so ogroženi tisti, ki so pred kratkim izvedli večje investicije v hleve in opremo, sedaj pa so pred grožnjo izvršb nad tem premoženjem. Kmetje, ki proizvajajo mleko pa trenutno pridelujejo predvsem izgubo. Nova Slovenija – krščanski demokrati ne želimo ostati le pri kritiki. Ministru smo že in na tem mestu ponovno predlagamo naj nemudoma pristopi k prestrukturiranju sektorja mleka: preusmeritev v rejo krav dojilj in ponovna uvedba podpor za rejo krav dojilj.