Jožef Horvat: Vlada krši zakon o razvojni podpori Pomurski regiji

DELI:
12.10.2016, NSi

Kava horvat_2Jožef Horvat je kot novo predsedujoči Klubu pomurskih poslancev (KPP) v razpravi o proračunih za leti 2017 in 2018 opozoril, da vlada za leto 2017 ni zagotovila zadostnih finančnih sredstev, da bi se zakon o razvojni podpori Pomurski regiji lahko korektno izvajal.

Podpredsednik NSi Jožef Horvat je v skladu s poslovnikom KPP vlogo predsednika tega kluba prevzel za dobo 8 mesecev in tako 5. oktobra 2016 nasledil prejšnjega predsednika Dušana Radiča (SMC). Horvat je ob tem dejal, da se bo zavzel za dosledno zasledovanje temeljnega cilja, zaradi katerega je bil KPP ustanovljen, ta pa je razvoj Pomurske regije.

Ker v tem času na sejah delovnih teles Državnega zbora potekajo razprave o Predlogu sprememb proračuna RS za leto 2017 in o Predlogu proračuna RS za leto 2018 je po Horvatovem mnenju ta hip najpomembnejša skrb KPP zagotovitev zadostnih finančnih sredstev v proračunu RS za leto 2017 na postavki Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2015 (Zakon).

Na seji Odbora za gospodarstvo je bil tako Horvat zelo kritičen do vlade, ki v Predlogu sprememb proračuna RS za leto 2017 ni zagotovila zadostnih sredstev za izvedbo Zakona. Kot izhaja iz proračunskih dokumentov bo Vlada zavestno kršila Zakon, ki mu je Državni zbor podaljšal obdobje izvajanje do 31. 12. 2017. Po Zakonu znaša vrednost celotnega Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 33.000.000 evrov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je po posameznih letih od 2010 zagotovilo za izvajanje zakona iz naslova Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije (Program) sledeče zneske:

leto evrov
2010 3.793.270
2011 3.623.741
2012 4.443.691
2013 2.907.065
2014 4.263.648
2015 3.792.993
skupaj 22.824.408

Konec leta 2015 je bilo za aktivnosti iz Programa izplačanih 22.824.408evrov. Nerealizirana sredstva torej znašajo 10.175.592 evrov in po zakonu morajo biti realizirana v letu 2016 in 2017. V proračunu RS za leto 2016 je za izvajanje Zakona načrtovanih 4.848.033 evrov,v Predlogu sprememb proračuna RS za leto 2017 pa 4.153.751 evrov. Iz tega izhaja, da je za 1.173.808 evrov premalo denarja v proračunih in da vlada tako krši zakon o razvojni podpori pomurski regiji že pri načrtovanju sredstev.

Zaradi administrativnih zapletov (sprejem programa šele v sredini 2016) bo predvidena realizacija izplačil za leto 2016 le 2.631.834 evrov. To pomeni, da bi načrtovana sredstva v Predlogu sprememb proračuna RS za leto 2017 za korektno izvedbo Zakona do 31. 12. 2017 morala biti v višini 7.543.758 evrov, to je za 3.390.007 evrov več kot predlaga vlada.

Horvat ugotavlja, da pomursko gospodarstvo ima absorpcijske sposobnosti za črpanje razvojnih sredstev po omenjenem zakonu, za tako nizko realizacijo pa krivi nesmiselne razpisne zahteve in togost državne birokracije. Na omenjeni seji Odbora za gospodarstvo pristojni iz MGRT tudi niso odgovorili na Horvatovo vprašanje, kam je šlo dobrih 9 milijonov evrov iz naslova 9. člena Zakona (financiranje vzpostavitve regijskega gospodarskega središča v Pomurski regiji).

Kot je pojasnil Jožef Horvat, gre za eklatantno kršitev zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, in zato bo v naslednjem tednu opravil pogovor z ministrom za gospodarstvo Zdravkom Počivalškom. Horvat je dodal, da vidi edino rešitev v amandmiranju Predloga sprememb proračuna RS za leto 2017. »Podpora amandmaju pa je negotova, saj se je koalicija (menda) odločila, da ne bo podprla nobenega amandmaja,« je še obrazložil poslanec NSi in svoje razmišljanje zaključil z naslednjimi besedami:

»Kot kaže, bo Pomurje dvakrat prikrajšano za razvojna sredstva – prvič zaradi nedosledne izvedbe zakona, drugič pa zato, ker Pomurje (zato, ker ima zakon!) nima dostopa do drugih virov razvojnih sredstev. Pa naj razume, kdor more!«