Jožef Horvat: V NSi želimo več pravičnosti pri povračilih škode ob nesrečah pri delu

DELI:
29.03.2016, NSi

Jozef_Horvat_sejaDZ_2014Poslanke in poslanci danes na redni seji obravnavajo tudi predlog NSi, da se uredi zakonodaja na področju regresnih zahtevkov, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni uveljavlja od delodajalcev.

Kot je v imenu NSi pojasnil Jožef Horvat, je bil namen NSi, da pripravi novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v tem, da na pravičen način uredi regresne zahtevke, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni uveljavlja od delodajalcev.

»Odškodninska odgovornost je za področje zdravstvenega zavarovanja natančneje urejena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima od delodajalca pravico zahtevati povračilo škode izplačanih zneskov, če je poškodba, bolezen ali smrt delavca posledica tega, da delodajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za varno delovno okolje in varnost oseb. Obligacijski zakon določa, da lahko sodišče ob upoštevanju premoženjskega stanja oškodovanca odgovorni osebi naloži, da plača manjšo odškodnino kot znaša škoda, če škoda ni bila povzročena namenoma in tudi ne iz hude malomarnosti. Odgovorna oseba pa je šibkega premoženjskega statusa in bi ob plačilu popolne odškodnine spravilo v pomanjkanje,« je pojasnil Jožef Horvat in dodal:

»Predlog Nove Slovenije ureja odškodninske zahtevke delodajalcev na način, da so odgovorni za poškodbo pri delu in poklicno bolezen samo v primeru velike malomarnosti, medtem ko v drugih primerih stroške povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kamor delodajalci vplačujejo prispevke. Namen ureditve varnega in zdravega dela je preprečevanje poškodb pri delu in poklicnih bolezni ter zagotavljanja socialne varnosti tistim, ki se poškodujejo pri delu ali zbolijo za poklicno bolezen a hkrati v predvidljivem pravnem in poslovnem okolju, ki ne ogrozi obstoja povzročitelja. Krščanskim demokratom se zdi sedanja zakonodaja nepravična predvsem do malega delodajalca, ki odgovarja neomejeno. Samostojni podjetniki celo s svojim osebnim premoženjem četudi je do škodnega dogodka z visoko materialno škodo prišlo zaradi kakšnega malega spregleda obveznosti, ki mu je moč očitati le malo malomarnost. Odškodninski zahtevki lahko ogrozijo poslovanje nekaterih delodajalcev predvsem ekonomsko šibkejših, malih in srednje velikih. Prav tako delodajalci ne morejo tveganja, povezanega z regresnimi zahtevki zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah, ker teh storitev ne ponujajo.«

Kot je še dodal podpredsednik NSi je namen predloga NSi v tem, da se zaradi manjših nepravilnosti pri varstvu pri delu ne ogrozi obstoja povzročitelja škode – predvsem malih in srednje velikih delodajalcev. »Predlog novele Nove Slovenije nikakor ne gre v smer zmanjševanja pomena varnosti in zdravja pri delu, kot tudi ne zmanjševanja standardov odgovornosti delodajalca, ampak pravičnejše porazdelitve bremen med vsemi deležniki,« je še pojasnil.

Celotno pojasnilo Jožefa Horvata ob predstavitvi novele si lahko preberete TUKAJ.